Thursday, December 6, 2007

నీ మౌనం

నీ మాటలతో పెదవులపై దరహాసం
నీ తలపులతో బుగ్గల్లో సిగ్గు దొంతరలు
నిన్ను చూడగానే నాలో కలిగే అలజడి
నీ మనసుకు ఇంకా అర్థం కానివా?
మరి ఎందుకు ఈ శీతకన్ను నేస్తం
నీ మౌనం నాకు మరణంతో సమానం

సప్తపది

నిన్నటిదాకా ప్రతి విషయంలో ముందు ఉండాలనే ఆరాటం
ఈ రోజెందుకీ కొత్త ఆలోచన?
నీ వెనక నడవాలనీ
నీ అడుగులో అడుగు వేస్తూ జీవితాంతం గడపాలనే ఉబలాటం

ఉనికి

ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తోంది నా ఉనికికి అర్థం
నా ఊహలన్నీ రూపుదిద్దుకున్న నీకోసం నేనని .....
నీ జీవితపు కరదీపిక నేనేనని.
నీ మీద సముద్రమంత ప్రేమ కలుగుతుంటే
ఉప్పెనలా కోపం కూడా వస్తోంది
ఇన్ని వసంతాలు వృథా ఎందుకు చేశావు నేస్తం
నీతో కలసిన జీవితం అరక్షణం తగ్గినా ఊరుకోనంటోంది హృదయం

Friday, November 30, 2007

నువ్వు నేను

ఎక్కడో మైళ్ళ దూరంలో నువ్వు
అయినా నా మనసుకి నాకన్నా దగ్గర అనిపిస్తావు
నిరంతరం నిరీక్షణ
అనుక్షణం నీ ఆలోచన
ఈ భావనకి పేరేం పెట్టను?
ప్రేమ? మరీ సాధారణంగా లేదూ
ఆరాధనా? ఉహు సినిమా పేరు
భక్తి? ఊహూ పాతకాలం పేరు
ఈ భావనకి బీజం నాటిన నువ్వే పేరు కూడా పెట్టు
అది నాకు నచ్చుతుంది ఎందుకంటే
నా మనసుకి నా కన్నా నువ్వే కదా దగ్గర

అస్థిత్వం

నీ రుచులు, అభిరుచులు
నీ ఇష్టాలు, నీ కోపాలు
నీ ఆత్రాలు, ఆరాటాలు
కోరికలు, నీ ఉబలాటాలు
వీటి మధ్య నా అస్థిత్వం ..... ఒక ప్రశ్నార్థకం

Tuesday, November 20, 2007

నమ్మకం - విశ్వాసం

గొంతు తీగలా సాగింది అంటే ఏంటో ఈ పాట వింటే బాగా తెలుస్తుందేమో. లేరు లీలసుశీలకు సాటి సరి గాయనీమణులు ధారుణిలో అనవచ్చునేమో. :)

నాకు లవకుశలో ఇష్టమైన ఇంకో పాట. పసివాళ్ళైనా ఆ పిల్లలకి ఎంత నమ్మకం వారి మీద. తల్లి దీవెన ఉంటే ఎంతటి కష్టసాధ్యమైన పనైనా చెయ్యగలం అన్న నమ్మకం. పెద్దవారి దీవెనల మీద ఎంతమందికి ఆ నమ్మకం ఉంటుంది? ఇదివరకు ఏ పనికి బయలుదేరేముందైనా ఇంట్లో పెద్దవారికి నమస్కరించి వెళ్ళేవారట. వారి దీవెనలు ఉంటే బైల్దేరిన పని సవ్యంగా అవుతుందని నమ్మకం. ఆ నమ్మకంతోనే ఓటమెరుగని రవికులశేఖరుడిని ఓడించగలమనే విశ్వాసమేమో ఆ పసికూనలకి. పెద్దవాళ్ళ పాదాలకి నమస్కారం చెయ్యటం, అక్షింతలు వేయించుకోవటం వెనక పరమార్థం ఇదేనేమో. ఎవరి దీవెనలు ఎలా ఫలిస్తాయో, నమ్మకం ఉండాలి అంతే. :)

లేరు కుశలవుల సాటి .....

లేరు కుశలవుల సాటి సరి వీరులు ధారుణిలో .....
లేరు కుశలవుల సాటి సరి వీరులు ధారుణిలో .....
లేరు కుశలవుల సాటి .....

తల్లి దీవెన తాతయ కరుణ వెన్ను కాయగా వెరువగనేలా .....
తల్లి దీవెన తాతయ కరుణ వెన్ను కాయగా వెరువగనేలా
హయమును విడువుముగా .....

లేరు కుశలవుల సాటి .....

బీరములాడి రాముని తమ్ములు దురమున మాతో నిలువగలేక .....
బీరములాడి రాముని తమ్ములు దురమున మాతో నిలువగలేక
పరువము మాసిరిగా .....
పరువము మాసిరిగా .....

లేరు కుశలవుల సాటి .....

పరాజయమ్మే ఎరుగని రాముని రణమున మేమే గెలిచితిమేమి .....
పరాజయమ్మే ఎరుగని రాముని రణమున మేమే గెలిచితిమేమి
యశమిక మాదేగా .....
యశమిక మాదేగా .....
యశమిక మాదేగా

లేరు కుశలవుల సాటి ..... సరి వీరులు ధారుణిలో .....
లేరు కుశలవుల సాటి .....

Sunday, November 11, 2007

ప్రేమ - స్వార్థం - అనుమానం

లవకుశలో సందేహించకుమమ్మా పాట అంటే నాకూ, మా అమ్మకి బాగా ఇష్టం. పాట సాహిత్యం, సంగీతం, ఘంటసాల గానం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ పాటలో నమ్మకం, భక్తి ఇంకొక ఎత్తు. ఒక్కోసారి మనకి ఎదుటి మనిషి గురించి ఎంతో తెలుసు అనుకుంటాం కానీ కొన్ని సందర్భాలలో అసలు మనకేం తెలుసు అని మనలని మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎంతో తెలిసిన మనిషిలోనే మనకి ఏమీ తెలియని మరో కోణం ఉండవచ్చు. మనం బాగా అర్థం చేసుకున్నాము అనుకున్న వ్యక్తి మనకి పూర్తిగా అర్థం కాకపోనూవచ్చు.

సీత రాముడికి అత్యంత సన్నిహితంగా మసిలిన వ్యక్తి. ఆయన సగభాగంగా ఆయన గురించి పూర్తిగా తెలిసిన వ్యక్తి. కానీ ఆవిడ కూడా లిప్తకాలం రాముడిని అనుమానించింది.

వాల్మీకి రాముడిని ఆయన ఊహాలోకంలో తప్ప చూడని వ్యక్తి. కానీ రాముడు ఎటువంటివాడో, ఆయన నమ్మకాలేమిటో, ఆయన వాటిని ఆచరణలో ఏ విధంగానూ తప్పడని పూర్తిగా నమ్మిన వ్యక్తి. రాముడు ఇచ్చిన మాట తప్పడనీ, ఒకసారి వదిలిన రామబాణానికి తిరుగులేదనీ, రాముడు పరస్త్రీని కన్నెత్తి చూడడనీ, ఆకాశం విరిగి మీద పడ్డా చలించడనీ, తన వ్రతానికి ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ భంగం కలగనివ్వడనీ సంపూర్ణంగా నమ్మిన మనిషి. ఆ నమ్మకంతోనే రాముడు అశ్వమేథయాగం చేస్తున్నా ఏకపత్నీవ్రతభంగం కానివ్వడని నమ్మాడు.

కానీ సీత అనుమానించటంలో తప్పు లేదేమో. వాల్మీకికి రాముడి పట్ల ఉన్నది భక్తి, భక్తితో కలిగిన ప్రేమ. ఆ ప్రేమ విశ్వజనీనమైనది. రాముడు తనకొక్కడికే కాదు, పూర్తి జగత్తుకి చెందినవాడనీ, ఆయనని ప్రేమించే హక్కు, ఆయన ప్రేమ పొందే హక్కు అందరిదీ అని నమ్మినవాడు. కానీ సీతది విశ్వజనీనమైన ప్రేమ కాదు. ఒక భార్యగా తన భర్త తనకే సొంతం అన్న కోరిక, విశ్వాసం. స్వార్థమేనేమో కానీ భార్యభర్తల ప్రేమలో స్వార్థానికి చోటు ఉండటంలో తప్పు లేదేమో. భార్యగా, భర్తగా జీవితభాగస్వామి ప్రేమ పూర్తిగా తనకే చెందాలి అని స్వార్థపడటం తప్పు కాదేమో. ఆ స్వార్థంలో కించిత్ అనుమానం సహజమేనేమో. :)

సందేహించకుమమ్మా రఘురాము ప్రేమను ..... సీతమ్మా .....

సందేహించకుమమ్మా రఘురాము ప్రేమను ..... సీతమ్మా .....
సందేహించకుమమ్మా రఘురాము ప్రేమను ..... సీతమ్మా
సందేహించకుమమ్మా .....

ఒకే బాణము ఒకటే మాట ..... ఒక్క భామకే రాముని ప్రేమ .....
ఒకే బాణము ఒకటే మాట ..... ఒక్క భామకే రాముని ప్రేమ
మిన్నే విరిగిపడినా .....
మిన్నే విరిగిపడినా వ్రతభంగమ్ము కానీడమ్మా

సందేహించకుమమ్మా రఘురాము ప్రేమను సీతమ్మా .....
సందేహించకుమమ్మా .....

రఘుకులేశుడే ధర్మము వీడి మరో భామతో కూడిన నాడు .....
రఘుకులేశుడే ధర్మము వీడి మరో భామతో కూడిన నాడు
నాదు జపము తపము నా కావ్యమ్మె వృథయగునమ్మా .....
నాదు జపము తపము నా కావ్యమ్మె వృథయగునమ్మా

సందేహించకుమమ్మా రఘురాము ప్రేమను ..... సీతమ్మా .....

డెమోక్రసీ అంటే?

హ్మ్మ్మ్మ్మ్. ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు. జరిగేది ఊహించటంలో సాధ్యాసాధ్యాలు పక్కన పెడితే అసలు ముందు జరగబోయేది తెలిస్తే జీవితం రసవంతమనిపించుకుంటుందా? జరగబోయేవి అన్నీ మనిషి అధీనంలోనే ఉండిపోతాయి. చావుపుట్టుకలని కూడా మనిషే కంట్రోల్ చేస్తాడు. విధివిధానాలని కూడా మనిషే మార్చేస్తాడు. ఏదీ తన అధీనంలో లేనప్పుడే మనిషి బుధ్ధి వెర్రి తలలు వేస్తుంటే ఇక అన్నీ చెయ్యగలిగిననాడు మనిషి బుధ్ధి ఎటు మళ్ళుతుందో. అందుకే భగవంతుడు భవిష్యత్తుని ఎప్పుడు ఒక పజిల్‌లానే ఉంచాడు. గుప్పిట మూసి ఉన్నంతవరకే అందులో ఏముందో తెలుసుకోవాలనే ఆత్రం, తపన, ఆరాటం, ప్రయత్నం. అదే గుప్పిట తెరిస్తే నిరాసక్తత, నిర్లిప్తత ..... ఇది కాదుగా జీవితం అంటే.

మనిషి ఎప్పుడు తను ఊహించినదే రైట్ అని, తను అనుకున్నవన్నీ జరగాలనుకుంటాడు. ఆశించినది జరగకపోతే నిరాశ చెంది తనకి అన్యాయం చేశాడని భగవంతుడిని వచ్చిన నాలుగు తిట్లు తిడతాడు. అన్యాయం చేశాడని, చేసిన పూజలకి ఫలితం దక్కలేదని బాధపడతాడు. ఒక కోర్ట్ కేస్‌లో వాది, ప్రతివాది ఇద్దరిలో ఒక్కరే కేస్ గెలవచ్చు. ఒకరి ఓటమి తప్పనిసరి. ఒకరికి మంచి అనిపించినది ఇంకొకరికి చెడు అనిపించవచ్చు. ఒకరికి సరి అయినది ఇంకొకరికి తప్పు కావచ్చు. ఏదో పాటలో అన్నట్టు ఒకరికి మోదం మరియొకరికి ఖేదం అని ఒకరికి ఆనందం కలిగించిన విషయమే మరియొకరికి దు:ఖాన్ని కలిగించవచ్చు. దానికి భగవంతుడిని నిందించటం న్యాయమా? భగవంతుడికి ప్రీతిపాత్రులు అంటూ ఉంటారా? ఆయనకి అందరూ ఒకటే. రాజధర్మం కూడా అదే చెప్తుంది. రాజుకి ఉండవలసిన ప్రథమ లక్షణం ఆశ్రిత పక్షపాతం లేకపోవటం. అందరినీ సమానంగా చూడటం. రాముడు చేసినది కూడ అదే. అందుకే అల్పుడైన చాకలివాడి మాటని కూడా మన్నించాడు. లక్ష్మణుడికి సరి అనిపించినది చాకలివాడికి అనిపించలేదు. కానీ లక్ష్మణుడు ఎలా సాకేతపురంలో పౌరుడో చాకలివాడు అంతే. అల్పుడైన చాకలివాడు, వాడి మాటకి విలువిచ్చేది ఏంటి అని రాముడు తీసిపారెయ్యలేదు. ఆ అల్పుడి మాటకి కూడా విలువనిచ్చాడు. మామూలు స్త్రీ మీద ఆ నింద వేసి ఉంటే ఆయన ఇంకోరకంగా ఆలోచించేవాడేమో కానీ ఆ నింద పడింది రాజ్యపు పట్టపురాణి మీద. రాముడు అప్పుడు ఏ నిర్ణయం తీసుకోకపోయినా ఆయన పక్షపాతి అని ప్రజలు అనుమానం పడే అవకాశం ఉంది. రాజు నిర్ణయాల మీద విశ్వాసం తొలిగిపోయే అవకాశం ఉంది. అగ్నిపునీత సీత. ఆవిడ పాతివ్రత్యాన్ని ఇంకే రకంగా ఆయన నిరూపించగలడు? రాజుగా ఆ నిర్ణయం తీసుకోవటం తప్పనిసరి. అందుకే ఆయన రాజ్యం వద్దు, నా భార్యని తీసుకుని అడవులకి పోతానన్నా ఏ ఒక్కరు ఒప్పుకోలేదు. ఇంక రాజుగా ఆయన చేయగలిగింది ఏముంది? నాకు ఒక్కటే అర్థం కాదు. రాముడిని అంత తేలిగ్గా మాటలనేస్తారే, సీతని అడవులకి పంపించేసి ఆయన బాగుపడింది ఏముంది? ఇంకో పెళ్ళి చేసుకున్నాడా? సుఖంగా ఉన్నాడా? తను మాట ఇవ్వకపోయినా తన తండ్రి ఇచ్చిన మాట కోసం ఆ తండ్రి పోయినా అరణ్యవాసం చేసాడే. కొడుకంటే ఇలానే కదా ఉండాల్సింది. భార్యని అమితంగా ప్రేమించి ఆవిడని రావణాసురుడు ఎత్తుకుపోతే యుధ్ధం చేసి ఆవిడని చెరనించి విడిపించాడు. ఆవిడ అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోయినా ఇంకొక స్త్రీ వంక కన్నెత్తి చూడలేదు. భర్త అంటే ఇంత ప్రేమానురాగాలతో ఉండాలనే కదా కోరుకునేది. రాజుగా ధర్మపాలన చేసి ఒక చాకలివాడి మాటకి కూడా విలువిచ్చి భార్యని దూరం చేసుకున్నాడు. తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కోల్పోయాడు, నష్టపోయాడు. కానీ నాయకుడు అన్నవాడు ఎలా ఉండాలో చేసి చూపించాడు. రాజంటే ఇలా కాదూ ఉండాల్సింది? రాజ్యంలో ప్రతి ఒక్కరి మాటకి విలువ ఉందంటే, అదే కదా ప్రజారాజ్యం అంటే, ఇది కాదా డెమోక్రసీ అంటే?

ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు .....

ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు .....
ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు
విధివిధానమును తప్పించుటకై ఎవరు సాహసించెదరు
ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు .....

కంచెయె నిజముగ చేను మేసినా కాదనువారెవరు
రాజే ఇది శాసనమని పల్కిన ప్రతిఘటించువారెవరు

ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు .....

కరుణామయులిది కాదనలేరా కఠిన కార్యమనబోరా
సాధ్వులకెపుడు వెతలేనా తీరని దు:ఖపు కథలేనా

ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు .....

ఇనకులమున జనియించిన నృపతులు ఈ దారుణము సహించెదరా
వినువీధిని శ్రేణులుగా నిల్చి విడ్డూరముగా చూచెదరా

ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు .....

ఎండ కన్ను ఎరుగని ఇల్లాలికి ఎందుకో ఈ వనవాసాలు
తరచి చూచినా బోధపడవులే దైవచిద్విలాసాలు

ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు .....

అగ్నిపరీక్షకె నిల్చిన సాధ్విని అనుమానించుట న్యాయమా
అల్పుని మాటయె జనవాక్యమ్మని .....
అల్పుని మాటయె జనవాక్యమ్మని అనుసరించుటే ధర్మమా

ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు .....
విధివిధానమును తప్పించుటకై ఎవరు సాహసించెదరు
ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు .....
ఎవరూహించెదరు .....

Friday, November 9, 2007

శ్రీరామ సుగుణధామా .....

రామ సుగుణధామా రఘువంశజలధిసోమా .....
శ్రీరామ సుగుణధామా .....సీతామనోభిరామా సాకేతసార్వభౌమా .....
శ్రీరామ సుగుణధామా .....

మందస్మిత సుందర వదనారవింద రామా
ఇందీవర శ్యామలాంగ వందితసుత్రామా
మందార మరందోపమ మధురమధురనామా .....
మందార మరందోపమ మధురమధురనామా

శ్రీరామ సుగుణధామా రఘువంశజలధిసోమా .....
శ్రీరామ సుగుణధామా .....

అవతారపురుష రావణాది దైత్యవిరామా
నవనీత హృదయ ధర్మనిరతరాజలలామా
పవమానతనయ సన్నుత పరమాత్మ పరంధామా .....
పవమానతనయ సన్నుత పరమాత్మ పరంధామా

శ్రీరామ సుగుణధామా రఘువంశజలధిసోమా .....
సీతామనోభిరామా ..... సాకేతసార్వభౌమా .....
సీతామనోభిరామా .....

Thursday, November 8, 2007

శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా

శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా .....
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా .....
శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా

చెలువు మీర పంచవటి సీమలో
తమ కొలువు సేయ సౌమిత్రి ప్రేమతో
తన కొలువు తీరె రాఘవుడు భామతో

శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా

రాము గని ప్రేమ గొనె రావణు చెల్లి
ముకుచెవులు కోసె సౌమిత్రి రోసిల్లి
రావణుడా మాట విని పంతము పూని
మైథిలిని కొనిపోయె మాయలు పన్ని

శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా

రఘుపతిని రవిసుతుని కలిపెను హనుమా
నృపు జేసెను సుగ్రీవుని రామవచన మహిమా
ప్రతి ఉపకృతి చేయుమని పలికెను కపులా
హనుమంతుడు లంక జేరి వెదకెను నలుదిశలా

శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా

ఆ ఆ ఆ ..... నాథా ..... ఆ ..... రఘునాథా ..... ఆ ..... పాహి పాహి .....

పాహి అని అశోకవనిని శోకించే సీతా .....
పాహి అని అశోకవనిని శోకించే సీతా
దరికి జని ముద్రికనిడి తెలిపె విభుని వార్త
ఆ జనని శిరోమణి అందుకొనీ పావని .....
ఆ జనని శిరోమణి అందుకొనీ పావని
లంక కాల్చి రాముని కడకేగెను రివురివ్వుమని

శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా

దశరథసూనుడు లంకను డాసి దశకంఠు తలలు కోసి .....
దశరథసూనుడు లంకను డాసి దశకంఠు తలలు కోసి
ఆతని తమ్ముని రాజును చేసి సీతను తెమ్మని పలికె
చేరవచ్చు ఇల్లాలిని చూసి శీలపరీక్షను కోరె రఘుపతి
అయోనిజ పైనే అనుమానమా .....
ధర్మమూర్తి రామచంద్రుని ఇల్లాలికా ఈ పరీక్ష
పతి ఆనతి తలదాలిచి అగ్ని దూకె సీత .....
పతి ఆనతి తలదాలిచి అగ్ని దూకె సీత
కుతవాహుడు చల్లబడి సాధించెను మాట .....
కుతవాహుడు చల్లబడి సాధించెను మాట
సురలు పొగడ ధరణిజతో పురికి తరలె రఘునేత

శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా .....
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా
వినుడోయమ్మా ..... వినుడోయమ్మా

శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం
సీతాపతిం రఘుకులాన్వయ రత్నదీపం
ఆజానుబాహుం అరవిందదళాయతాక్షం
రామం నిశాచరవినాశకరం నమామి

Sunday, November 4, 2007

వినుడు వినుడు రామాయణ గాథా వినుడీ మనసారా .....

ఓ ఓ ఓ .....

వినుడు వినుడు రామాయణ గాథా వినుడీ మనసారా .....
వినుడు వినుడు రామాయణ గాథా వినుడీ మనసారా
ఆలపించినా ఆలకించినా ఆనందమొలికించే గాథా
వినుడు వినుడు రామాయణ గాథా వినుడీ మనసారా .....

శ్రీరాముని రారాజు సేయగా కోరెను దశరథ భూజాని
పౌరులెల్ల ఉప్పొంగిపోయిరా మంగళవార్త విని .....
పౌరులెల్ల ఉప్పొంగిపోయిరా మంగళవార్త విని
కారుచిచ్చుగా మారెను కైక మంథర మాట విని ..... మంథర మాట విని


వినుడు వినుడు రామాయణ గాథా వినుడీ మనసారా

అలుక తెలిసి ఏతెంచిన భూపతి నడిగెను వరములు ఆ తన్వి

జరుపవలయు పట్టాభిషేకము భరతునికీ పృథివి
మెలగవలయు పదునాలుగేడులు రాముడు కారడవి
చెలియ మాటకు ఔను కాదని పలుకడు భూజాని ..... కూలే భువి పైని

వినుడు వినుడు రామాయణ గాథా వినుడీ మనసారా

కౌసలేయు రావించి మహీపతి ఆనతి తెలిపెను పినతల్లి
మోసమెరిగి సౌమిత్రి కటారి దూసెను రోసిల్లి
దోసమనీ వెనుదీసె తమ్ముని రాముడు నయశాలి
వనవాస దీక్షకు సెలవు కోరి పినతల్లి పదాల వ్రాలి

ఓ ఓ ఓ ఆ ఆ ఆ ఓ ఓ ఓ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

వెడలినాడు రాఘవుడు అడవికేగగా పడతి సీత సౌమిత్రి తోడునీడగా .....
వెడలినాడు రాఘవుడు అడవికేగగా పడతి సీత సౌమిత్రి తోడునీడగా
గోడుగోడునా అయోధ్య ఘొల్లుమన్నది
వీడకుమా మనలేనని వేడుకొన్నది
అడుగులబడి రాఘవా .....
అడుగులబడి రాఘవా ఆగమన్నది ఆగమన్నది ఆగమన్నది .....
అడలి అడలి కన్నీరై అరయుచున్నది .....

రామకథను వినరయ్యా .....

రామకథను వినరయ్యా .....
రామకథను వినరయ్యా .....
ఇహపర సుఖములనొసగే సీతారామకథను వినరయ్యా

అయోధ్యా నగరానికి రాజు దశరధ మహారాజు
ఆ రాజుకు రాణులు మువ్వురు
కౌసల్యా, సుమిత్రా, కైకేయీ
నోము ఫలములై వారికి కలిగిరి కొమరులు నల్వురు
రామలక్ష్మణభరతశత్రుఘ్నులు

రామకథను వినరయ్యా .....
ఇహపర సుఖములనొసగే సీతారామకథను వినరయ్యా

ఘడియ ఏని రఘురాముని విడచి గడుపలేని ఆ భూజాని
కౌశిక యాగము కాచి రమ్మని .....
కౌశిక యాగము కాచి రమ్మని
పలికెను నీరదశ్యాముని

రామకథను వినరయ్యా .....

తాటకి దునిమి జన్నము గాచి
తపసుల దీవన తలదాల్చి
జనకుని యాగము చూచు నెపమ్మున .....
జనకుని యాగము చూచు నెపమ్మున
చనియెను మిధిలకు దాశరధి

రామకథను వినరయ్యా .....

మదనకోటి సుకుమారుని కనుగొని
మిథిలకు మిథిలయే మురిసినది
ధరణిజ మదిలో మెరసిన మోదము .....
ధరణిజ మదిలో మెరసిన మోదము
కన్నుల వెన్నెల వీచినది

రామకథను వినరయ్యా .....

హరుని విల్లు రఘునాధుడు చేగొని
ఎక్కిడ ఫెళఫెళ విరిగినది
కళకళలాడే సీతారాముల .....
కళకళలాడే సీతారాముల .....
కళకళలాడే సీతారాముల .....
కళకళలాడే సీతారాముల
కన్నులు కరములు కలిపినవి

రామకథను వినరయ్యా .....
ఇహపర సుఖములనొసగే సీతారామకథను వినరయ్యా

గానం : పి.లీల గారు, పి.సుశీల గారు

ఎంత చక్కటి తేట తెలుగు పదాలు. మొదట భయపడినట్టే అయింది. ఈ పాటలన్నీ ఒకటికి పదిసార్లు వింటే తప్ప కొన్ని పదాలు అర్థం కాలేదు. ఒక్క పదం కోసం 5 వెబ్ సైట్లు తిరగేసాను. ఇరవై సార్లు విన్నాను. నేనే కాదు నా స్నేహితుడిని కూడా వినేలా చేసి ఆ పదం గురించి డిస్కస్ చేసుకుని చివరికి ఫలానా అని తేల్చాము. నా ఆ స్నేహితునికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. చాలా కష్టం అనిపించింది. కానీ ఆ పాట ప్రతిపదార్ధంతో చక్కటి గానంతో వింటుంటే ఆ కష్టం ఒక లెఖ్ఖా అనిపించింది. ఇటువంటి వీనుల విందు కోసం ఎటువంటి కష్టం అయినా పడవచ్చునేమో.

Monday, October 29, 2007

జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

జయ జయ రామ్ జయ రఘురామ్
జయ జయ రామ్ జయ రఘురామ్

జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే రఘుకులసోముడు ఆ రాముడే .....
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే రఘుకులసోముడు ఆ రాముడే
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే .....
జనకుని మాటల తలపై నిలిపి తన సుఖముల విడి వనితామణితో వనములకేగిన ధర్మావతారుడు
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

కరమున ధనువు శరములు దాలిచి .....
కరమున ధనువు .....
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కరమున ధనువు శరములు దాలిచి
ఇరువది చేతుల దొరనే గూలిచి సురలను గాచిన వీరాధివీరుడు

జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

ఆలుమగల అనురాగాలకు .....
ఆలుమగల అనురాగాలకు పోలిక సీతారాములె అనగా .....
పోలిక సీతారాములె అనగా వెలసిన ఆదర్శ ప్రేమావతారుడు

జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

నిరతము ధర్మము నెరపి నిలిపి
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
నిరతము ధర్మము నెరపి నిలిపి నరులకు సురలకు తరతరాలకు ఒరవడి అయిన వర యుగపురుషుడు

జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

ఇనకుల మణి సరితూగే తనయుడు, అన్నయు, ప్రభువు లేనే లేడని
ఇనకుల మణి సరితూగే తనయుడు, అన్నయు, ప్రభువు లేనే లేడని
జనులు భజించే పురుషోత్తముడు

జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే
రఘుకులసోముడు ఆ రాముడే
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

జయ జయ రామ్ జయ రఘురామ్
జయ జయ రామ్ జయ రఘురామ్
జయ జయ రామ్ జయ రఘురామ్
జయ జయ రామ్ జయ రఘురామ్

నిజంగా రాముడికి సరితూగే కొడుకు, అన్న, రాజు, భర్త ఎక్కడున్నారు? ఊహూ. అటువంటి పురుషోత్తముడు అన్ని యుగాలకి ఆయనొక్కడే.

లవకుశ

కొన్ని రోజులు హేమంతాలకి కామా పెట్టి శరత్తులని చూద్దామనుకుంటున్నాను. ఎంచక్కా నాకిష్టమైన లవకుశ పాటలు పోస్ట్ చెయ్యదలచుకున్నాను. లవకుశుల ఎంట్రీ నించి అయోధ్యలో రామాయణం కంప్లీట్ చేసేవరకు అన్ని పాటలు పోస్ట్ చేద్దామని సంకల్పం.

లవకుశ - 1963
సంగీతం : ఘంటసాల గారు
గానం : పి.లీల గారు, పి.సుశీల గారు

Saturday, October 27, 2007

నువ్వు

బాధ పెట్టేది నువ్వు
ఓదార్చేది నువ్వు
ప్రేమని కలిగించేది నువ్వు
ఆ ప్రేమకి మరణాన్ని శాసించేది నువ్వు
జీవితం మీద ఆశ కల్పించేది నువ్వు
మరుక్షణం విరక్తి కలిగించేది నువ్వే
శరత్కాలంలా వస్తావు నన్ను శిశిరాన్ని చేస్తావు
ఈ దోబూచులాట ఇక చాలు నేస్తం
నన్ను వసంతాన్ని చూడనీ

Wednesday, October 24, 2007

నిత్య నూతనం ..... నిత్య సత్యం

కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం పాటలో ప్రతీ చరణం గురించి ఒక పేరా రాయచ్చేమో. ఈ పాట రెండు పాత పాటలనించి ఇన్స్పిరేషన్ పొందినట్టనిపిస్తుంది. ఒకటి మాయాబజార్‌లో నీకోసమే నే జీవించునది పాటలో "విరహము కూడా సుఖమే కాదా, నిరతము చింతన మధురము కాదా", రెండు మూగమనసులులో పాడుతా తీయగా చల్లగా. ఈ రెండు పాటల నించి ఇన్‌స్పైర్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ పాట చరణాలు నిత్యసత్యాలు.

1.) ఏ నవ్వు ఒక్కరకంగా ఉండదు, పసిపిల్లల బోసినవ్వులు తప్ప. నవ్వటం ఒక వరం అన్నారు పెద్దలు. కానీ ఎంతమందికి ఆ వరం దొరికుంటుంది? నేను కొంతమందిని చూశాను. పక్కవాళ్ళని చూసి నవ్వితే ఎక్కడ చుట్టుకుపోతారో అని ఎప్పుడు మొహం మటమటలాడించుకునేవాళ్ళని బోలెడు మందిని చూశాను. జాలేస్తుంది పాపం వాళ్ళని చూస్తే. కలిమిలేములని, కష్టసుఖాలని మరిపించి అందరినీ స్నేహితులని చేసే చిరునవ్వు విలువ తెలీదు పాపం పిచ్చిమొహాలు. :)


2.) వలపు కన్నా తలపే తీయన. ప్రేమలో పడ్డవాళ్ళందరూ కెవ్వుమనాలా ఇప్పుడు? :) కానీ నిజమే వలపులో ఉన్నవారు దూరం అవవచ్చునేమో కానీ తలపులో ఉన్నవారెప్పుడు మాసిపోరు. ఆ తలపులలో వారు నిత్య యౌవనులు.

మనిషికి రేపు మీద ఉండే ఆశ ఆ రేపుని ఎంతో తియ్యగా చేస్తుంది. నేటిలో ఉన్న దు:ఖం ఆచూకీ రేపటితో మాయం అవుతుందనీ, కన్న కలలన్నీ నిజం అవుతాయనీ, కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయనీ మనిషి ఆ రేపు మీద పెట్టుకున్న ఆశే ఆ రేపుని మరింత తీయగా, మరీ మరీ ఎదురు చూసేలా చేస్తుంది. ఆ రేపులో అనుకున్నవి తీరకపోయినా, ఆ మరుసటిరోజు ఇంకా తీయగా కనిపిస్తుంది. అనంతకాల చక్రభ్రమణంలో మనిషి ఆశ కూడా ఆ రేపు చుట్టూ చక్రభ్రమణం చేస్తూనే ఉంటుంది.


3.) మనసు లేని మనిషి జంతువేగా. ఈ మాట కూడా తప్పేనేమో. ఎందుకంటే జంతువులకి కూడా మనసుంటుందని చాలా సంఘటనలు ఋజువు చేశాయి. కాబట్టి మనసులేని మనిషి జంతువు అని జంతువులని తక్కువ చెయ్యకూడదేమో. రాక్షసుడు అనుకుందామా? మనసు మనిషిని మనిషిగ చేస్తుంది ..... ఈ లైన్ చాలా నచ్చింది నాకు. వలపా మనసుకి అందాన్నిస్తుంది. ఎంత నిజం. ప్రేమ మనసుకి అందాన్నిస్తుంది. ఆత్మసౌందర్యం పెరగటం అంటే ఇదేనేమో. ప్రేమ అంటే ఆపోజిట్ సెక్స్ మీద ఏర్పడే ప్రేమ ఒకటే కాదు. మనిషిగా తోటి మనిషి మీద కలిగేదే ప్రేమ. ఆ ప్రేమ, మనసు లేని జీవితానికి విలువేముంది? మనసుతోటి ప్రేమ, ప్రేమతో అనుభూతి పుడతాయి. ఆ భగవంతుడిలా నిర్విచారంగా, నిర్వికారంగా, ఎటువంటి అనుభూతులు, భావావేశాలు లేని జీవితాన్ని ఊహించగలమా? ప్రేమ ఒక రసానుభూతి. ఆ అనుభవం లేని జీవితం నిస్సారం. ఆ ప్రేమ మనిషికే సొంతం కాదు. భూమి మీద ఉన్న చరాచర జీవకోటికి అనుభవమే. లేకపోతే చంద్రుడి కోసం కలువ ఎందుకు ఎదురు చూస్తుంది? సూర్యోదయం అవగానే పద్మం ఎందుకు వికసిస్తుంది? కలువకి చంద్రుడు ఎంతో దూరం, కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరం కానీ వారి మధ్య ప్రేమ నిత్య నూతనం, నిత్య సత్యం.

Tuesday, October 23, 2007

కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం

కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం .....
కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరం .....

కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం
కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరం
దూరమైన కొలదీ పెరుగును అనురాగం .....
దూరమైన కొలదీ పెరుగును అనురాగం
విరహంలోనే ఉన్నది అనుబంధం

కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం .....
కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరం .....

నవ్వు నవ్వుకు తేడా ఉంటుంది
నవ్వే అదృష్టం ఎందరికుంటుంది
ఏ కన్నీరైనా వెచ్చగ ఉంటుంది
అది కలిమిలేములను మరిపిస్తుంది

కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం .....
కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరం .....

వలపు కన్నా తలపే తీయనా
కలయిక కన్నా కలలే తీయనా
చూపులకన్నా ఎదురు చూపులే తీయనా
నేటి కన్నా రేపే తీయనా

కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం .....
కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరం .....

మనసు మనిషిని మనిషిగ చేస్తుంది
వలపా మనసుకు అందాన్నిస్తుంది
ఈ రెండూ లేక జీవితమేముంది
ఆ దేవుడికి మనిషికి తేడా ఏముంది

కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం
కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరం
దూరమైన కొలదీ పెరుగును అనురాగం .....
దూరమైన కొలదీ పెరుగును అనురాగం
విరహంలోనే ఉన్నది అనుబంధం

కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం .....
కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరం .....

సినిమా : చిల్లరదేవుళ్ళు
సాహిత్యం : అచార్య ఆత్రేయ గారు
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్ గారు
గానం : ఎస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం


ఆడియో : http://chimatamusic.com/otherHeroes.php

Monday, October 15, 2007

మల్లెతీగ ..... పందిరి

ఇదివరకు ఒక పోస్ట్‌లో చెప్పాను మీనా సినిమాలో పాటలు నాకు ఇష్టం అని. చాలా అర్థవంతమైన పాటలు, ముఖ్యంగా మల్లెతీగ వంటిది పాట. ఆ పాట మొదటి చరణంలో స్త్రీకి ఎప్పుడూ ఒక తోడూ నీడ ఉండాలి అని చెప్తూనే రెండో చరణంలో ఆమె గొప్పదనం వర్ణిస్తారు. జగతికి ఆధారం స్త్రీమూర్తి అని. ఎంత నిజం కదా. :)

మల్లెతీగ ..... పందిరి లేకుండా నిలవలేదు. అలాగే పందిరి కూడా. బోడి పందిరిని చూడబుధ్ధి అవుతుందా? అందుకే మల్లెతీగకి పందిరి ఆధారం, పందిరికి మల్లెతీగ అందం. రెండూ కలిసి ఉన్నచోట ఆ నీడలో ఉన్నవారికి ఆహ్లాదం. ఆడపిల్ల కూడా మల్లెతీగవంటిదే. అందుకే ఆమె జీవితానికి ఆధారం కావాలి, పందిరిలాంటి ఆధారం. ఆ ఆధారం దొరికితే అల్లుకుపోతుంది. ఎంతగా అంటే ఆ పందిరికే అందాన్నిచ్చేంత. ఆ పందిరి చిన్నతనంలో తల్లితండ్రులు, ఈడు వచ్చాక భర్త, వయసు మీరాక పిల్లలు. ఇది ఫెమినిస్టులు చదివితే కర్ర పుచ్చుకుంటారేమో. ;) అయినా సరే నేను స్త్రీ శారీరకంగా అసమాన బలవంతురాలు అని చెప్పాలనుకోవటం లేదు. స్త్రీ అక్షరాలా బలహీనురాలే, మల్లెతీగలాగానే. శారీరకంగా పురుషుడితో ఎప్పటికీ సమానురాలు కాలేదు. కరాటే గట్రా నేర్చుకుని కొంతమంది స్త్రీలు పురుషుడికన్నా బలవంతురాళ్ళు అయ్యారేమో కానీ ప్రకృతి పరంగా స్త్రీ సున్నితమైనది, సుకుమారురాలు. కానీ శారీరకంగా మాత్రమే. మానసికంగా స్త్రీ ' అసమాన బలవంతురాలు '. పురుషుడికి శారీరకమైన బలమే కానీ మానసికంగా స్త్రీకి ఉన్నంత శక్తి లేదు. అందుకే ప్రతి పురుషుడి విజయం వెనుక స్త్రీ ఉంటుంది అన్న నానుడి వచ్చి ఉంటుంది. మగవాడే గొప్ప, ఆడదానిదే పై చేయి అని వాదనలు వింటుంటే నాకు నవ్వొస్తుంది. స్త్రీ పురుషులు ఒకరు లేకుండా ఇంకొకరు మనగలరా? ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరు లేకపోయినా సృష్టే లేదు. అలాంటప్పుడు ఇంక ఎవరు గొప్ప అన్న ప్రశ్నకి చోటెక్కడ? అందుకే భగవంతుడు ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరికి పరిపూర్ణత్వాన్ని ఇవ్వలేదేమో. స్త్రీ సుకుమారత్వాన్ని కాపాడటానికి అన్నివేళలా మగవాడి తోడు నీడా ఉండాలి. మగవాడి మొరటుదనాన్ని కప్పిపుచ్చటానికి స్త్రీ తోడు నీడా అన్నివేళలా ఉండాలి. ఏ ఒక్కరు లేకపోయినా రెండోవారు అసంపూర్ణులు. వారిద్దరు కలిస్తేనే వారికి పరిపూర్ణత, సృష్టికి సంపూర్ణత.

Sunday, October 14, 2007

మల్లెతీగ వంటిది మగువ జీవితం .....

మల్లెతీగ వంటిది మగువ జీవితం .....
మల్లెతీగ వంటిది మగువ జీవితం
చల్లని పందిరి ఉంటే అల్లుకుపోయేను ..... అల్లుకుపోయేను .....

మల్లెతీగ వంటిది మగువ జీవితం .....

తల్లితండ్రుల ముద్దు మురిపెం చిన్నతనంలో కావాలి .....
తల్లితండ్రుల ముద్దు మురిపెం చిన్నతనంలో కావాలి
ఇల్లాలికి పతి అనురాగం ఎల్లకాలము నిలవాలి .....
ఇల్లాలికి పతి అనురాగం ఎల్లకాలము నిలవాలి
తల్లికి పిల్లల ఆదరణ పండు వయసులో కావాలి
ఆడవారికి అన్నివేళల తోడునీడ ఉండాలి ..... తోడూ నీడా ఉండాలి .....

మల్లెతీగ వంటిది మగువ జీవితం .....
చల్లని పందిరి ఉంటే అల్లుకుపోయేను ..... అల్లుకుపోయేను .....

మల్లెతీగ వంటిది మగువ జీవితం .....

నుదుట కుంకుమ కళకళలాడే సుదతే ఇంటికి శోభ .....
నుదుట కుంకుమ కళకళలాడే సుదతే ఇంటికి శోభ
పిల్లల పాపల ప్రేమతో పెంచే తల్లే ఆరని జ్యోతి .....
పిల్లల పాపల ప్రేమతో పెంచే తల్లే ఆరని జ్యోతి
అనురాగంతో మనసును దోచే వనితే మమతల పంట
జన్మను ఇచ్చి జాతిని నిలిపే జననియే జగతికి ఆధారం ..... జననియే జగతికి ఆధారం .....

మల్లెతీగ వంటిది మగువ జీవితం .....
చల్లని పందిరి ఉంటే అల్లుకుపోయేను ..... అల్లుకుపోయేను .....

మల్లెతీగ వంటిది మగువ జీవితం .....

సినిమా : మీనా
సాహిత్యం : తెలీదు :(
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు గారు
గానం : పి.సుశీల గారు

Tuesday, October 2, 2007

ఎందరో వీరులు, వారేరీ?

ఈరోజు గాంధీ జయంతి. భారత్‌లో ఆఫీసులకి, స్కూళ్ళకి, కాలేజీలకి సెలవు. ఛ,ఒకరోజు ముందు వచ్చుంటే లాంగ్ వీకెండ్ వచ్చుండేది కదా అని అనుకోనివారెందరో వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టచ్చేమో. ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖే హాలిడే కింద ట్రీట్ చేసి 'సరదా'గా టి.వి ముందో, పార్కులోనో, సినిమా హాళ్లలోనో, లేదా మందు నిషిధ్ధం కాబట్టి ముందు రోజే స్టాక్ చేసి పెట్టుకున్న బాటిల్స్ బైటికి తీసి ఖుషి ఖుషిగా గడిపే మనవాళ్ళకి అక్టోబర్ రెండు ఒక లెక్కా?

ఈ సెలవు కాన్సెప్ట్ నాకు అర్థం కాదు. అసలు సెలవు ఎందుకివ్వాలి? ఇలా ఎంజాయ్ చెయ్యటానికా? భగత్‌సింగ్ ఎంతమందికి తెలుసు ఈ తరంలో? సుభాష్ చంద్ర బోస్ ఎంత మందికి తెలుసు? అల్లూరి సీతారామరాజు ఎంత మందికి తెలుసు? సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ తెలిసిన వారెంతమంది? సెలవలు ఇవ్వకపోయినా కనీసం ఏ ప్రభుత్వానికయినా వీరి పుట్టినరోజు ఎప్పుడో తెలుసా? ఎప్పుడైనా ఉత్సవాలు జరిపారా? జలియన్‌వాలాబాగ్ ఉదంతం విని రగిలిపోయి తెల్లదొరల మీద కత్తి దూసి చిరునవ్వుతో ఉరికంబం ఎక్కిన భగత్‌సింగ్ కథ వింటుంటే రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటాయే ఆ భగత్‌సింగ్ పుట్టినరోజు పక్కన పెడదాం, కనీసం ఆయన ఎవరో నా తరంలో ఎంతమందికి తెలుసు? కనీసం ప్రభుత్వాధికారులకి తెలుసా లేక కాలెండర్‌లో లేదు కాబట్టి వారికి కూడా తెలిసే అవకాశం లేదా? ఏ లైబ్రరీలోనో బూజు పట్టిన పుస్తకాలు వెతికితే తప్ప తెలియని విషయమా ఇది? సిగ్గుచేటు కదూ.

"ఎందరొ వీరుల త్యాగఫలం ఈనాటి స్వేఛ్చకే మూల దినం ....." చిన్నప్పుడు స్కూల్‌లో చదువుకున్న పాట. నిజమే. ఎంతోమంది వారి జీవితాలనే అర్పణ చేసి మనకోసం సంపాదించిపెట్టిన స్వాతంత్ర్యం. మనం మన దేశాన్ని ఎంతో ముందుకు తీసుకెళ్తామని, వారు లేకపోయినా వారి వారసులమైన మనం ఆ స్వేఛ్చా వాయువులని పీలుస్తూ అభివృధ్ధిని సాధిస్తామనీ కలలు కన్నారు. కానీ ఏదీ ఆ కల? మనకి ఆ మహానుభావుల పుట్టినరోజులు కాదు కదా పేర్లు కూడా తెలీవు స్మరించుకోవటానికి. నా దృష్టిలో వారు కన్న కలలు సాకారం అయ్యేవరకు ఈ పుట్టినరోజు సెలవులు ఉండకూడదు, ముఖ్యంగా ఆ సెలవు పైన చెప్పిన విధంగా ఎంజాయ్ చేసేటటువంటిదైతే. ప్రతి స్వాతంత్ర్యవీరుడిని వారి పుట్టినరోజు నాడు ప్రతి ఆఫీసులో, కాలేజీలలో, స్కూళ్ళల్లో స్మరించుకునేలా చెయ్యాలి. అంతే కానీ సెలవులిచ్చి అపహాస్యం చెయ్యకూడదు.

అలక

అల్లంత దూరాన నువ్వు
అడుగు దూరంలో నేను
అటు వైపు ఉప్పొంగే ప్రేమసాగరం
ఇటు వైపు ఆవేశపు అగ్నిపర్వతం
సాగరం చెలియలికట్ట దాటేదెప్పుడో
అలకలు తీరి ఆవేశం చల్లారేదెప్పుడో.

Monday, October 1, 2007

ఫనా షాయరీ

ఫనా సినిమాలో నాకు నచ్చిన షాయరీ

ఏ ఖుదా ఆజ్ యే ఫైస్లా కర్‌దే
ఉసే మేరా యా ముఝే ఉస్కా కర్‌దే
బహుత్ దుఖ్ సహే హే మైనే
కోయీ ఖుషీ అబ్ తో ముకద్దర్ కర్‌దే
బహొత్ ముష్కిల్ లగ్తా హై ఉస్సే దూర్ రెహ్‌నా
జుదాయీ కే సఫర్ కో కమ్ కర్‌దే
జిత్నా దూర్ చలే గయే వో ముజ్‌సే
ఉసే ఉత్నా కరీబ్ కర్‌దే
నహీ లిఖా అగర్ నసీబ్ మే ఉస్‌కా నామ్
తో ఖతమ్ కర్ యే జిందగి ఔర్ ముజే ఫనా కర్‌దే


---------------------------------------------------------------------------------

తేరే దిల్ మె మేరి సాసోన్ కో పనా మిల్‌జాయె
తేరే ఇష్క్ మె మేరి జాన్ ఫనా హోజాయె

---------------------------------------------------------------------------------

ఆగ్ సూరజ్ మె హోతీ హై
జల్నా ధర్తి కో పడ్‌తా హై
యే మొహబ్బత్ ఆంఖే కర్తి హై
తడప్‌నా దిల్‌కో పడ్‌తా హై

---------------------------------------------------------------------------------

ఆంఖే తో ప్యార్ మే దిల్‌కి జుబాన్ హోతి హై
సచ్చీ చాహత్ తో సదా బేజుబాన్ హోతి హై
ప్యార్ మే దర్ద్ భి మిలే తో క్యా ఘబ్‌రానా
సునా హై దర్ద్ సే చాహత్ ఔర్ జవాన్ హోతి హై

---------------------------------------------------------------------------------

దూర్ హమ్‌సే జాపావొగె కైసే
హమ్‌కో భూల్ పావొగె కైసే
హమ్ వో ఖుష్బూ జో సాన్‌సో మే ఉతర్ జాయే
ఖుద్ అప్నీ సాన్‌సో కో రోక్ పావొగె కైసే

---------------------------------------------------------------------------------

బేఖుది కీ జిందగి హమ్ జియా నహీ కర్తే
యూ కిసీకా జామ్ హమ్ పియా నహీ కర్తే
ఉన్‌సే కెహ్‌దో మొహబ్బత్ కా ఇజ్‌హార్ ఆకర్ ఖుద్ కరే

యూ కిసీకా పీఛా హమ్ నహీ కర్తే

---------------------------------------------------------------------------------
రోనేదే తూ ఆజ్ హమ్‌కోతో ఆంఖే సుజానే దే
బాహోమే లేలే ఔర్ ఖుద్ కో భీగ్ జానే దే
హే జో సీనే మే ఖైద్ దరియా వో చూట్ జాయేగా
హే ఇత్‌నా దర్ద్ కీ తెరా దామన్ భీగ్ జాయేగా

---------------------------------------------------------------------------------


తేరే దిల్ మే మేరి సాన్‌సో కో జగా మిల్‌జాయె
తేరే ఇష్క్ మే మేరి జాన్ ఫనా హోజాయె
అధూరి సాన్స్ థి ధడ్‌కన్ అధూరి థి అధూరే హమ్

మగర్ అబ్ చాంద్ పూరా హై ఫలక్ పే ఔర్ అబ్ పూరే హై హమ్

Friday, September 28, 2007

మనసా తుళ్ళిపడకే అతిగా ఆశపడకే

మనసా తుళ్ళిపడకే అతిగా ఆశపడకే
అతనికి నీవు నచ్చావొ లేదో
ఆ శుభఘడియా వచ్చేనొ రాదో
తొందరపడితే అలుసే మనసా ..... తెలుసా
మనసా తుళ్ళిపడకే అతిగా ఆశపడకే

ఏమంత అందాలు కలవనీ ..... వస్తాడు నిన్ను వలచి
ఏమంత సిరి ఉంది నీకనీ ..... మురిసేను నిన్ను తలచి
చదువా ..... పదవా ..... ఏముంది నీకు
తళుకు ..... కులుకు ..... లేవమ్మ నీకు
శ్రుతిమించకే నీవు మనసా

మనసా తుళ్ళిపడకే అతిగా ఆశపడకే
అతనికి నీవు నచ్చావొ లేదో
ఆ శుభఘడియా వచ్చేనొ రాదో
తొందరపడితే అలుసే మనసా ..... తెలుసా
మనసా తుళ్ళిపడకే అతిగా ఆశపడకే

ఏ నోము నోచావు నీవనీ ..... దొరికేను ఆ ప్రేమఫలము
ఏ దేవుడిస్తాడు నీకనీ ..... అరుదైన అంత వరము
మనసా వినవే మహ అందగాడు కనుకా జతగా మనకందిరాడు
కలలాపవే కన్నె మనసా

మనసా తుళ్ళిపడకే అతిగా ఆశపడకే
అతనికి నీవు నచ్చావొ లేదో
ఆ శుభఘడియా వచ్చేనొ రాదో
తొందరపడితే అలుసే మనసా ..... తెలుసా
మనసా తుళ్ళిపడకే అతిగా ఆశపడకే

సినిమా : శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు గారు
సాహిత్యం : వేటూరి సుందరరామముర్తి గారు
గానం : ఎస్.జానకి గారు

నిన్నటి తరం హాస్య సినిమాలలో ఒక ట్రెండ్ సృష్టించిన సినిమా ఇదేనేమో. శ్రీలక్ష్మి సినిమా పిచ్చి, సంగీత వంటల పిచ్చి, సుత్తి వీరభద్రరావు తిట్ల పిచ్చి వెరసి పిచ్చి సినిమా :) కానే కాదు. ఒక మంచి ఎంటర్‌టైనర్. జంధ్యాల సినిమాల్లో పాటలన్నీ బానే ఉంటాయి. ఆయన సినిమాలు చాలా వాటికి సంగీతం అందించింది రమేష్ నాయుడు గారే. రమేష్ నాయుడు గారు బాణీలు కట్టిన పాటలు అన్నీ ఏవిధమైన రణగొణధ్వనులు లేకుండా సున్నితంగా ఉంటాయి. దేవుడు చేసిన మనుషులు, మీనా, ముద్దమందారం, నాలుగు స్తంభాలాట, స్వయంకృషి, శివరంజని ..... లిస్ట్ గోస్ ఆన్. :)

ఈ సినిమాలో వైజాగ్ బ్యాక్‌డ్రాప్ బావుంటుంది. ముఖ్యంగా సముద్రం. ఎంతెంతెంత బావుంటుందో. :) నాకెందుకంత ఇష్టం సముద్రం అంటే చెప్పలేను కానీ బోలెడంత ఇష్టం. గంటలు గంటలు గడిపెయ్యగలను అలా చూస్తూ. చెన్నై మెరీనా, బాంబే జుహు ఇంకా అమెరికా బీచ్‌లు ఎన్ని చూసినా మన తెలుగు బీచ్‌కి సాటి రావు కదా. :p సముద్రం ఒకటే అయినా దానికి ప్రాంతీయత్వం అంటగట్టేస్తున్నాను, ఏం చేస్తాం నిన్నటి అరవ వాసన ఇంకా వదల్లేదు. :))))) మొన్నా మధ్య వెళ్ళిన హంసలదీవి కూడా. కృష్ణా నది సంగమం. ఎంత బావుందో. మాటల్లో చెప్పలేను. ఒక పక్క కృష్ణ, ఒక పక్క సముద్రం ఎంత స్పష్టంగా కనిపించిందో ఆ సంగమం. కృష్ణ ఉరుకులు పరుగులతో వచ్చి సముద్రంలో కలిసింది. అక్కడ ఎంతసేపు కూర్చున్నానో. వేణుగోపాలస్వామి గుడి మూసేస్తారని అమ్మానాన్న హెచ్చరిస్తే బలవంతాన బైల్దేరాను. ఆ గుడి గురించి ఇంకోసారి.

Thursday, September 27, 2007

నీకోసం

జనవరి నించి డిసెంబర్ దాకా
గ్రీష్మం నించి శిశిరం దాకా
తుషారాల హేమంతం నించి విరబూసే వసంతం వరకు
పగటి నించి రేయి దాకా
చంద్రోదయం నించి సూర్యోదయం వరకు
ప్రతి నిమిషం అందులో ప్రతి క్షణం
నా అలకలు, ఆలోచనలు, ఊహలు, ఉల్లాసాలు, భయాలు, ఆవేశాలు, సిగ్గు పూబంతులు, రోషాల కెంపులు అన్నీ నాకోసం పుట్టిన నీకోసం.

Saturday, September 22, 2007

సఖియా వివరించవే .....

ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆఆ ఆ

సఖియా వివరించవే .....

సఖియా వివరించవే
వగలెరిగిన చెలునికి నా కథా
సఖియా వివరించవే
వగలెరిగిన చెలునికి నా కథా

సఖియా వివరించవే .....

నిన్ను జూచి కనులు చెదరి .....
కన్నె మనసు కానుక జేసి .....
నిన్ను జూచి కనులు చెదరి
కన్నె మనసు కానుక జేసి
మరువలేక మనసు రాక
విరహాన చెలికాన వేగేనని

సఖియా వివరించవే .....

మల్లెపూలా మనసు దోచి

పిల్లగాలి వీచేవేళా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
మల్లెపూలా మనసు దోచి
పిల్లగాలి వీచేవేళా
కలువరేని వెలుగులోన
సరసాల సరదాలు తీరేననీ

సఖియా వివరించవే
వగలెరిగిన చెలునికి నా కథా
సఖియా వివరించవే .....

సినిమా : నర్తనశాల
సంగీతం : సుసర్ల దక్షిణామూర్తిగారు
సాహిత్యం : సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు
గానం : పి.సుశీల గారు

నాకు అత్యంత ఇష్టమైన పాటల్లో ఈ పాటకి ప్రథమ తాంబూలం ఇవ్వాలి. ఈ పాటలో సావిత్రి, ఎస్వీ.రంగారావు గార్ల హావభావాలు నభూతోనభవిష్యతి.

Saturday, September 15, 2007

ప్రకృతి

ప్రకృతి రంగులు మార్చుకుంటోంది. ఇక ఒక రెండు నెలలు కళ్ళకి విందు. చెట్లు రంగులు మారటం ఒక అథ్భుతం. రకరకాల రంగులు, కంటికి ఆహ్లాదంగా ..... కానీ ఏం లాభం. ఇంకో రెండు నెలల్లో ఆ అందాలన్నీ కనుమరుగవుతాయి. ఆకులన్నీ రాలిపోయి మోడులు మిగులుతాయి. ఆకులు రాలిపోయే కాలం ముందర ఇలా ఆ రాలిపోయే ఆకులనే అందంగా ఎందుకు చూపిస్తుంది ప్రకృతి? మనిషి కూడా ఎప్పటికైనా గిట్టక తప్పదు. కానీ ఆ పోయే ముందు నలుగురికి ఆహ్లాదంగా ఉండే పనులు చెయ్యటం నేర్చుకొమ్మనా? ఏమో.

ప్రకృతి రంగులు మారుతుంటే, మారుస్తుంటే ఇంత బావుంది మరి మనిషి రంగులు మారుస్తుంటే? భరించగలమా?

Sunday, September 9, 2007

34 ఏళ్ళ అమ్మాయి 64 ఏళ్ళ అబ్బాయి - చీనీ న కమ్ న జ్యాదా

ఒక మంచి సినిమా చూశాను, చీనీ కమ్. బావుంది. ఎక్కడా బోర్ కొట్టలేదు. 34 ఏళ్ళ అమ్మాయి 64 ఏళ్ళ ' అబ్బాయి ' ప్రేమలో పడటం. ఆ తర్వాత పిల్ల తండ్రిని ఒప్పించి పెళ్ళి చేస్కోవటం. ఈ కథ ముందే తెలుసు నాకు. ఫస్ట్ రివ్యూ చదివినప్పుడు అనుకున్నాను అసలెలా తీయగలరు 64 ఏళ్ళ మనిషి 34 ఏళ్ళ అమ్మాయితో ప్రేమలో పడగలగటం అని. కానీ ఎంత సహజంగా తీసారో. ఎక్కడా విసుగు అనిపించకుండా చక్కటి స్క్రీన్ ప్లే తో బాగా తీశారు. టబు, అమితాబ్ డైలాగ్స్ చిన్నవిగా క్రిస్పీగా ఉండి బాగా పేలాయి. పరేష్ రావల్ కి తెలిసినప్పుడు ఏవో భారీ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి అని చదివాను. కానీ అలాంటివి ఏమీ లేవు. నాకైతే తెగ నచ్చేసింది. అమితాబ్ ఈజ్ టూ రొమాంటిక్. ఈ ఏజ్ లో కూడా చెయ్యగలిగాడంటే ..... సో ఈజ్ హీ ఎ లెజెండ్ :). ఒక చిన్నపిల్ల రోల్ ఉంది అమితాబ్ ఫ్రెండ్ అన్నమాట. బాగా చేసింది ఆ పిల్ల. ట్రాజెడీ ఏంటంటే ఆ పిల్ల చచ్చిపోతుంది ఎండ్ లో కానీ కనిపించిన కాసేపు బాగా చేసింది. తన డైలాగ్స్ కూడా క్రిస్పీ వన్ లైనర్స్. ఇళయరాజా ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ ఇచ్చింది. సినిమా మొత్తం బిట్స్ ఎన్ పీసెస్లో వస్తుంది ఒక పాట. ఇదెక్కడో విన్నానే అని డౌట్ వచ్చింది వినగానే. ఇంతా చేస్తే అది మౌనరాగంలో పాట. మల్లెపూల చల్లగాలి మంట రేపే సందెవేళలో పాట. నాకెందుకో ఇళయరాజా పాటలు నచ్చవు. ఒకే మూస అనిపిస్తాయి. కొన్ని సినిమాలు ఎక్సెప్షన్. సాగరసంగమం, ప్రేమ, అభినందన, ఘర్షణ, స్వర్ణకమలం, జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి లాంటివి. ఆయన తెలుగు సినిమాలు డైరెక్ట్ గా తీసినవి పర్వాలేదు కానీ ఆ అరవ డబ్బింగే అన్నీ ఒకే టైప్ అనిపిస్తాయి.

Friday, September 7, 2007

మాయాబజార్ ..... ఇంకోటింకోటింకోటి

దయచేయండి సవాములు దయచేసి రుచి చూడండి సవాములు
దయచేయండి సవాములు దయచేసి రుచి చూడండి సవాములు


స్వాములు అటు కాదు ఇటు చిత్తగించండి

గారెలు బూరెలు ఫేణీలు బోణీలు బొబ్బట్లు పాపట్లు జిలేబీలు
ఇవన్నీ భక్ష్యాలు
పులిహోర నలిహోర కలిహోర తలిహోర
ఇవన్నీ చిత్రాన్నాలు
బాదం పాయసం జీడిపప్పు పాయసం ఫలరసాలు మధురసాలు
ఇవన్నీ పానీయాలు
వంకాయ బెండకాయ బూడిద గుమ్మడికాయ
సరి సరి ఇవన్నీ కూరగాయలు

ఇంతకూ అసలు వంటకం ఏదయ్యా
ఓ అదా తెస్తాం తెస్తాం

ఆ ఆ ఆగండి ఏం తెస్తారు
అదే అదే నరమాంసం నరమాంసం
శివశివా శివశివా
మేవేమన్నా రాక్షసులమనుకున్నారటయ్యా
మరి మనుషులైతే ఏం కావాలో చెప్పండెహె
ఏమిటయ్యా చెప్పేది!!! పెళ్ళిపెద్దలంటూ సుధ్ధ మొద్దులు దొరికారు
నాగరీకుల భోజనంలో ఉండాల్సిన ముఖ్యపదార్ధమే లేదాయే

ఊరికే నస పెట్టక అదేదో చెప్పి చావండి.
ఏంటి చెప్పేది. గోంగూర శాకంబరీదేవి ప్రసాదం ఆంధ్రశాకం

ప్రభువులవారు ఇది లేనిదే ముద్దైనా ముట్టరు తెలుసా
అసలు గోంగూరంటే తెలుసా?
తెలుసు స్వాములు తెస్తాం తెస్తాం మోపులు మోపులు తెస్తాం

మాయాబజార్ ..... ఇంకోటింకోటి

ఏవిటి గురుడా ఇదంతా
విడిది గృహానికి పథకం వేస్తున్నా పథకం
మరి లోపలికి పోవటానికి దవ్వారమేది దవ్వారం?
పరవేశదవ్వారం అటు ఉండాలి

ఈ పెళ్ళివారిని తందనాలాడించడానికి తతంగమేది తతంగం?

మాయాబజార్ ..... ఇంకోటి

చిరంజీవ చిరంజీవ సుఖీభవ సుఖీభవ
చిరంజీవ చిరంజీవ సుఖీభవ సుఖీభవ
అటు ఉన్నది ఇటు లేదు ఇటు ఉన్నది అటు లేదు
అటు ఉన్నది ఇటు లేదు ఇటు ఉన్నది అటు లేదు
అటు నేనే ఇటు నేనే
అటు నేనే ఇటు నేనే
చిరంజీవ చిరంజీవ సుఖీభవ సుఖీభవ

చిన చేపను పెద చేప చిన మాయను పెనుమాయ
చిన చేపను పెద చేప చిన మాయను పెనుమాయ
అది స్వాహా ఇది స్వాహా
అది స్వాహా ఇది స్వాహా
చిరంజీవ చిరంజీవ సుఖీభవ సుఖీభవ

ఎరుగకుండ వచ్చావు ఎరుకలేక పోతావు
ఎరుగకుండ వచ్చావు ఎరుకలేక పోతావు
ఇది వేదం ఇదె వేదం
ఇది వేదం ఇదె వేదం ఇదె వేదం

ఘటోత్కచుడు : ఎయ్ తాతా నీ వేదం బానే ఉంది కానీ అసలు నువ్వెవరో చెప్పు
శ్రీకృష్ణుడు : నీకు తెలియదా నేనెవరో
ఘటోత్కచుడు : తెలియకనే కదా అడిగేది
శ్రీకృష్ణుడు : తెలియనివారికి చెప్పినా తెలియదు
శ్రీకృష్ణుడు : హోయ్ హోయ్ నా సాయం అడుగుతూ నన్నే అదిలిస్తున్నావే
ఘటోత్కచుడు : ఏనుగులు మింగావా పర్వతాలను ఫలహారం చేశావా

మాయాబజార్ - కంటిన్యూడ్ అగైన్

అనుచరులు : ఆశశర్యం ..... ఆశశర్యం

సూర్యకాంతం : ఓరీ సుపుత్రా వలదంటిని కదరా వీరిని ఎందుకిలా నిర్బంధిస్తున్నావు?

ఎస్వీ రంగారావు : నిర్బంధం కాదు మాతా ఆతిధ్యం. ఈమె ఎవరనుకుంటున్నావు. అర్జున ఫల్గుణ పార్థ కిరీటి బీభత్స బాబాయి పట్టపురాణి సుభద్రాదేవి

సూర్యకాంతం : ఎన్నాళ్ళకి చూశాను ఎన్నాళ్ళకి చూశాను. వీడు నీ సుపుత్రుడా?

నాగేశ్వరరావు : అవును మాతా అవును

సూర్యకాంతం : అలమలం సుపుత్రా అలమలం

ఎస్వీ రంగారావు : హే లంబు హే జంబు ..... అస్మదీయులురా ..... అసమదీయులురా అసమదీయులు మ్రొక్కండి

Thursday, September 6, 2007

మాయాబజార్ ..... కంటిన్యూడ్

నాకు ఇష్టమైన సన్నివేశాలు, డైలాగులు .....

ఎస్వీ రంగారావు : హే లంబు హే జంబు మ్రోగించండి రణభేరి .....

రుష్యేంద్రమణి : అయ్యయ్యో అబ్బాయి విన్నట్టున్నాడే .....

సూర్యకాంతం : ఆ సుపుత్రా సుపుత్రా సుపుత్రా .....

ఎస్వీ రంగారావు : సహచరులరా మీరిక సకలాయుధాలతో సర్వసైన్యాలతో సిధ్ధపడండి మనమిప్పుడు యుధ్ధయాత్రకు వెళ్తున్నాం

అనుచరులు : హై హై నాయకా ..... వై వై నాయకా
హై హై నాయకా ..... వై వై నాయకా

నాగేశ్వరరావు : సోదరా ఎవరితో యుధ్ధానికి ..... నేనూ వస్తాను

ఎస్వీ రంగారావు : నేనుండగా నీవెందుకు సోదరా ..... సహచరులారా .....

సూర్యకాంతం : సుపుత్రా ఓ సుపుత్రా సుపుత్రా .....

ఎస్వీ రంగారావు : విన్నాను మాతా విన్నాను. ఇచ్చిన మాటను తప్పుటయే కాక తుఛ్ఛ కౌరవుల పొత్తు కలుపుకుని జగజ్జగిత పరాక్రములైన మా తండ్రులనే తూలనాడిరిగా యాదవులు
ఎంత మదమెంతకావరమెంత పొగరు
అంతకంత ప్రతీకారమాచరించి కౌరవుల యాదవుల కట్టకట్టి నేల మట్టుబెట్టని ఎడల నా మహిమ ఏల

దురహంకారమదాంధులై ఖలులు విద్రోహంబు కావించిరే
అరెరె
వారికి శృంగభంగమును చేయల్లెడొకొ లోకభీకరుడీ వీర ఘటొత్కచుండు
ఇదె ప్రతిజ్ఞన్ చేసినాడన్ తృటిన్ కురువంశంబునన్ దహించెదన్ యదుకులక్షోబంబు కావించెదన్

అనుచరులు : హై హై నాయకా ..... వై వై నాయకా
హై హై నాయకా ..... వై వై నాయకా

రుష్యేంద్రమణి : నాయనా నా అన్నతో యుధ్ధానికి నీవు వెళ్తే ఒకటి అభిమన్యుడు వెళితే ఒకటినా. అది నాకు అప్రతిష్ఠ కాదు

ఎస్వీ రంగారావు : అట్లైన మాతా నేను హస్తినాపురికి పోయి కౌరవ ఘాతకులనైన హతమార్చి వచ్చెదను

సూర్యకాంతం : వారిని నీవు చంపరాదురా సుపుత్రా మీ జనకులు ప్రతిజ్ఞలు చేశారు. వారి చేతిలో చచ్చుటకు వారు బ్రతికే ఉండాలి.

Tuesday, September 4, 2007

కృష్ణం కలయ సఖి సుందరం

కృష్ణం కలయ సఖి సుందరం బాల కృష్ణం కలయ సఖి సుందరం

కృష్ణం కథవిషయ తృష్ణం జగత్ప్రభ విష్ణుం సురారిగణ జిష్ణుం సదా బాల
కృష్ణం కలయ సఖి సుందరం

నృత్యంతమిహ ముహురత్యంతమపరిమిత భృత్యానుకూలం అఖిల సత్యం సదా బాల
కృష్ణం కలయ సఖి సుందరం

ధీరం భవజలభారం సకలవేదసారం సమస్తయోగిధారం సదా బాల
కృష్ణం కలయ సఖి సుందరం

శృంగార రసభర సంగీత సాహిత్య గంగాలహరికేళ సంగం సదా బాల
కృష్ణం కలయ సఖి సుందరం

రామేణ జగదభిరామేణ బలభద్రరామేణ సమవాప్త కామేన సహ బాల
కృష్ణం కలయ సఖి సుందరం

దామోదరం అఖిల కామాకరంగన శ్యామాకృతిం అసుర భీమం సదా బాల
కృష్ణం కలయ సఖి సుందరం

రాధారుణాధర సుతాపం సచ్చిదానందరూపం జగత్రయభూపం సదా బాల
కృష్ణం కలయ సఖి సుందరం

అర్థం శితిలీకృతానర్థం శ్రీ నారాయణ తీర్థం పరమపురుషార్థం సదా బాల
కృష్ణం కలయ సఖి సుందరం

నారాయణ తీర్థులవారి కృతి
రాగం: ముఖారి

శ్రీకృష్ణాష్టమి రోజు పోస్ట్ చెయ్యాలని ఆగాను. :)

Monday, September 3, 2007

హై హై నాయకా ..... వై వై నాయకా .....

ఘటోత్కచ ..... ఘటోత్కచ ..... ఘటోత్కచ ..... ఘటోత్కచ ..... ఘటోత్కచ .....

హై హై నాయకా ..... వై వై నాయకా .....
హై హై నాయకా ..... వై వై నాయకా .....

అష్ట దిక్కుంభికుంభాగ్రాలపై మన సింహధ్వజముగ్రాల చూడవలదే
గగన పాతాళ లోకాలలోని సమస్త భూతకోటులు నాకె మ్రొక్కవలదె
ఏ దేశమైన నా ఆదేశముద్ర పడి సంభ్రమాశ్చర్యాల జరుగవలదె
హై హై ఘటోత్కచ జై హే ఘటోత్కచ అని దేవ గురుడె కొండాడవలదె
ఏనె ఈ యుర్వినెల్ల శాసించవలదె
ఏనె ఐశ్వర్యమెల్ల సాధించవలదె
ఏనె మన బంధుహితులకు ఘనతలన్ని కట్టబెట్టిన ఘనకీర్తి కొట్టవలదె .....

హై హై నాయకా ..... వై వై నాయకా .....
హై హై నాయకా ..... వై వై నాయకా .....

మాయాబజార్ సినిమా మొట్టమొదటిసారి చూసినప్పటినించి నాకు బాగా నచ్చినది ఘటోత్కచుడి ఎంట్రీ. మాధవపెద్ది సత్యం గారు పాడిన పధ్ధతి, ఎస్వీ రంగారావు గారి అభినయం నభూతో నభవిష్యతి.

కనిపెట్టబడిన ఇంటరెస్టింగ్ విషయం

ఇంటరెస్టింగ్ విషయమొకటి ఇందాకే కనిపెట్టా. సత్య హరిశ్చంద్ర కన్నడలో ఉంది. కన్నడ సినిమాలో నటించింది డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ గారు, పండరీబాయి గారు. ఇది కాదు ఇంటరెస్టింగ్ విషయం. కన్నడ సినిమాలో కూడా అదే సెట్టింగ్, అవే కాస్ట్యూమ్స్. అంటే రెండు సినిమాలు ఒకే టైమ్‌లో తీసారన్నమాట. ఇప్పుడు సినిమావాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారుగా బహుభాషా సినిమా, ఒకేసారి పధ్నాలుగు భాషల్లో తీస్తున్నాం అని. ఇంతా చేస్తే అది ఏ డబ్బింగ్ సినిమానో అవుతుంది. అలా కాకుండా అప్పుడు నిఝంగా బహుభాషా చిత్రంగా తీసినట్టున్నారు. ఇంకో ఇంటరెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే నమో భూతనాథా పాట కన్నడ సినిమాలో ఉంది. చరణాల్లో రెండో లైన్ తప్ప మిగతా అంతా అవే పదాలు. అది పాడింది కూడా ఘంటసాల గారు, ఎస్.వరలక్ష్మి గారు. ఘంటసాల గారు కన్నడలో పాట పాడారని నాకు తెలియదు. గుడ్ టు నో. :)

Sunday, September 2, 2007

నమో భూతనాథా నమో దేవదేవా

హే చంద్రచూడ మదనాంతక శూలపాణే .....
స్థానో గిరీశ గిరిజేశ మహేశ శంభో .....
హే పార్వతీ హృదయ వల్లభా చంద్రమౌళే .....
భూతాధిపా ప్రమథనాథ గిరీశచాపా .....

నమో భూతనాథా నమో దేవదేవా .....
నమో భక్తపాలా నమో దివ్యతేజా .....

నమో భూతనాథా నమో దేవదేవా .....
నమో భక్తపాలా నమో దివ్యతేజా .....

నమో భూతనాథా .....

భవ వేదసారా సదా నిర్వికారా .....
భవ వేదసారా సదా నిర్వికారా .....
జగాలెల్ల బ్రోవా ప్రభూ నీవె కావా .....
నమో పార్వతీవల్లభా నీలకంఠా .....

నమో భూతనాథా నమో దేవదేవా .....
నమో భక్తపాలా నమో దివ్యతేజా .....
నమో భూతనాథా .....

సదా సుప్రకాశా మహాపాపనాశా ..... ఆ ఆ ఆ .....
సదా సుప్రకాశా మహాపాపనాశా .....
కాశీ విశ్వనాథా దయాసింధువీవే .....
నమో పార్వతీవల్లభా నీలకంఠా .....

నమో భూతనాథా నమో దేవదేవా .....
నమో భక్తపాలా నమో దివ్యతేజా .....
నమో భూతనాథా నమో దేవదేవా .....

సినిమా : సత్య హరిశ్చంద్ర
సాహిత్యం : పింగళి నాగేంద్రరావు గారు
సంగీతం : పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు
గానం : ఘంటసాల గారు, ఎస్.వరలక్ష్మి గారు

ఈ పాట సినిమాపాట అంటే నమ్మటం కష్టం. :)

అమ్మా, పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఇంత దూరంలో ఉండి నీకివ్వగలిగే కానుక నీకు ఇష్టం అయిన ఈ పాట. :)

Monday, August 27, 2007

ఆలోకయే శ్రీ బాలకృష్ణం

ఆలోకయే శ్రీ బాలకృష్ణం సఖి ఆనంద సుందర తాండవకృష్ణం

నవనీత ఖండ దధి చోర కృష్ణం భక్త భవ పాశ బంధమోచన కృష్ణం


నీల మేఘ శ్యామాసుందర కృష్ణం నిత్య నిర్మలానంద బోధ లక్షణ కృష్ణం

చరణ నిక్వణిత నూపుర కృష్ణం కర సంగత కనక కంకణ కృష్ణం

కింకిణీ జాల ఘణ ఘణిత కృష్ణం లోక శంకిత తారావళి మౌక్తిక కృష్ణం


సుందర నాసా మౌక్తిక శోభిత కృష్ణం నందనందనం అఖండ విభూతి కృష్ణం

కంఠోప కంఠ శోభి కౌస్తుభ కృష్ణం కలి కల్మశ తిమిర భాస్కర కృష్ణం

వంశీనాద వినోద సుందర కృష్ణం పరమహంస కుల శంసిత చరిత కృష్ణం

గోవత్స బృంద పాలక కృష్ణం కృత గోపికాబాల కేళన కృష్ణం

నంద సునందాది వందిత కృష్ణం శ్రీ నారాయణ తీర్థ వరద కృష్ణం

ఆలోకయే శ్రీ బాలకృష్ణం సఖి ఆనంద సుందర తాండవకృష్ణం

నారాయణ తీర్థుల వారి కృతి
రాగం : తోడి

లేత పచ్చ ఆకులు .....

లేత పచ్చ ఆకులు .....
రేయి నల్ల వక్కలు .....
వెన్నెలంటి సున్నము .....
ఈ మూడు కలిసి మెలిసి పండినప్పుడే .....
తాంబూలం .... అరుణమందారం ..... అదే కళ్యాణం

లేత పచ్చ ఆకులు .....
రేయి నల్ల వక్కలు .....
వెన్నెలంటి సున్నము .....
ఈ మూడు కలిసి మెలిసి పండినప్పుడే .....
తాంబూలం .... అరుణమందారం ..... అదే కళ్యాణం

నీటిలోని కలువకి నింగిలోని జాబిలికి ఏనాడో జరిగింది కవితా కళ్యాణం
కడలిలోని ఉప్పుకి అడవిలోని ఉసిరికి ఏనాడో జరిగింది రసనా కళ్యాణం
రవికులజుడు రాముడికి భూమిపుత్రి సీతకి జరిగింది కళ్యాణం .....
లోక కళ్యాణం ..... అదే దాంపత్యం ..... ఇదీ తాంబూలం

లేత పచ్చ ఆకులు .....
రేయి నల్ల వక్కలు .....
వెన్నెలంటి సున్నము .....
ఈ మూడు కలిసి మెలిసి పండినప్పుడే .....
తాంబూలం .... అరుణమందారం ..... అదే కళ్యాణం

పలుకుతల్లి చిలకకి పడుచు గోరింకకి జరుగుతోంది అనాదిగా మాట వరస కళ్యాణం
రేయి పగలు రెంటినీ ఆలుమగలుగా చేసి జరుగుతోంది ప్రతిరోజు సంధ్యా కళ్యాణం
పసుపులాంటి పార్వతికి సున్నమంటి శివుడికి జరిగింది పారాణి కళ్యాణం
జరిగింది ఆ ఊ మా సంగమం .....
ఆ ఊ మా సంగమం
ఓం ఓం ఓం

సినిమా : కళ్యాణతాంబూలం
గానం : సుశీల గారు, ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం

Sunday, August 26, 2007

సీతా కల్యాణ వైభోగమే ..... రామా కల్యాణ వైభోగమే

సీతా కల్యాణ వైభోగమే ..... రామా కల్యాణ వైభోగమే

పవనజస్తుతిపాత్ర పావనచరిత్ర
రవి సోమ వరనేత్ర రమణీయగాత్ర

సీతా కల్యాణ వైభోగమే ..... రామా కల్యాణ వైభోగమే

భక్తజన పరిపాల భరిత శరజాల
భుక్తి ముక్తిద లీల భూదేవపాల

సీతా కల్యాణ వైభోగమే ..... రామా కల్యాణ వైభోగమే

పామరాసురభీమ పరిపూర్ణకామ
శ్యామ జగదభిరామ సాకేతధామ

సీతా కల్యాణ వైభోగమే ..... రామా కల్యాణ వైభోగమే

సర్వలోకాధార సమరైకధీర
గర్వ మానసదూర కనకాఘధీర

సీతా కల్యాణ వైభోగమే ..... రామా కల్యాణ వైభోగమే

నిగమాగమవిహార నిరుపమశరీర
నగధరాగవిధార నతలోకాధార

సీతా కల్యాణ వైభోగమే ..... రామా కల్యాణ వైభోగమే

పరమేశనుతగీత భవజలధిపోత
తరని కులసంజాత త్యాగరాజనుత

సీతా కల్యాణ వైభోగమే ..... రామా కల్యాణ వైభోగమే

త్యాగరాజ కృతి

రాగం : శంకరాభరణం

Saturday, August 25, 2007

కళ్యాణవైభోగమే .....

విడిపోము మనము .....
ఈ ఎడబాటు క్షణము .....
ఆపైన కళ్యాణము

కళ్యాణవైభోగమే .....
కళ్యాణవైభోగమే ..... శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణమే
మన మాంగల్యధారణ శుభలగ్నమే .....
కళ్యాణవైభోగమే ..... శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణమే
మన మాంగల్యధారణ శుభలగ్నమే .....
కళ్యాణవైభోగమే .....

అనుకున్న కొన్నాళ్ళ వనవాసము ..... మునుముందు కావాలి మధుమాసము .....
అనుకున్న కొన్నాళ్ళ వనవాసము ..... మునుముందు కావాలి మధుమాసము
మన ప్రేమ తుదిలేని ఆకాశము .....
మన ప్రేమ తుదిలేని ఆకాశము ..... ప్రతిరోజు పూర్ణిమా శ్రావణము

కళ్యాణవైభోగమే ..... శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణమే
మన మాంగల్యధారణ శుభలగ్నమే .....
కళ్యాణవైభోగమే .....

మరులెల్ల మరుమల్లె విరిమాలగా ..... మురిపాల ముత్యాలె తలంబ్రాలుగా .....
మరులెల్ల మరుమల్లె విరిమాలగా ..... మురిపాలముత్యాలె తలంబ్రాలుగా
హృదయాల నాదాలె వేదాలుగా .....
హృదయాల నాదాలె వేదాలుగా ..... మన అంతరంగాలే వేదికగా

కళ్యాణవైభోగమే .....

వలచాము నిలిచాము ఒక దీక్షగా ..... మనసైన మనసొకటే సాక్షిగా .....
వలచాము నిలిచాము ఒక దీక్షగా ..... మనసైన మనసొకటే సాక్షిగా
గెలిచాము కలిశాము దివి మెచ్చగా .....
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
గెలిచాము కలిశాము దివి మెచ్చగా ..... కలకాలముందాము నులివెచ్చగా

కళ్యాణవైభోగమే ..... శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణమే
మన మాంగల్యధారణ శుభలగ్నమే .....
కళ్యాణవైభోగమే .....

సినిమా : శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం
సాహిత్యం : ఆత్రేయ గారు
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్ గారు
గానం : పి.సుశీల గారు, ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం

ఈ పాట ఎందుకు ఇష్టం అంటే ..... ఏమో కానీ ఇష్టం. :)

శంకరాభరణం డాబా ఇల్లు

కె.విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలలో ఇళ్ళు భలే నచ్చుతాయి నాకు. పూరి గుడిసెలైనా చక్కగా మంచి డిజైన్స్ తో ఏ ఏరు పక్కనో చుట్టూ దడి ఉండి లోపల బాగా విచ్చుకున్న బంతిపూల మొక్కలు హ్మ్మ్మ్ ..... వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళి ఉండాలనిపిస్తుంది. :) ఇందాక శంకరాభరణంలో సామజవరగమనా పాట చూశాను. అందులో రెండో చరణం వేసవి రేయిలా లో ఒక డాబా ఇల్లు చూపిస్తారు. ఎదురుగా కొండలు వాటి మధ్య ఒక నది వంపులు తిరిగి ఉంటుంది. వర్ణించనలవి కాని అందమైన అద్భుత దృశ్యం. ఆ ఇల్లు ఎక్కడ ఉందో, ఎక్కడ షూట్ చేశారో తెలీదు కానీ అసలా ఇల్లు కట్టుకున్నవారిది ఎంత చక్కటి అభిరుచి అయ్యుండాలి. అదృష్టవంతులు. మామూలు రోజుల్లోనే అంత చక్కటి దృశ్యాన్ని చూస్తూ అన్నీ మర్చిపోవచ్చు. ఇంక పౌర్ణమి రోజుల్లో చెప్పక్కరలేదేమో. వెన్నెల ఆ నీళ్ళ మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ..... ప్రకృతిని మించిన సౌందర్యం ఇంకెక్కడ ఉంది? ఇంకా రెండు రోజుల్లో శ్రావణ పౌర్ణమి. ఇప్పటికిప్పుడు మేఘాల మీద కూచుని అక్కడికి చేరుకుంటే ..... పక్కన ఉన్న బుజ్జి స్విమ్మింగ్ పూల్ లో వెన్నెల పడి ఇంత బావుంటే ఇంక ఆ నదిలో అలల మీద వెన్నెల కిరణాలు తేలుతూ సాగిపోతుంటే ..... ఆ ఇల్లు అలా ఉందో లేదో, ఆ కొండలు, నది అలా ఉన్నాయో లేవో, మన భూఆక్రమణదారులు వాటిని ఇంకా అలానే ఉంచారో లేదో. అన్నీ అప్పటిలానే ఉంటే, ఆ ఇల్లు నాకు అమ్మేస్తే ఎంత బావుంటుందో (దారుణమైన ఆలోచనే కానీ ..... బావుంటుంది :)).

ఘనాఘన సుందరా కరుణారసమందిరా .....

హరి ఓం ..... హరి ఓం ..... హరి ఓం

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

ఘనాఘనసుందరా కరుణారసమందిరా .....
ఘనాఘనసుందరా కరుణారసమందిరా
అది పిలుపో ..... మేలుకొలుపో
నీ పిలుపో ..... మేలుకొలుపో
అది మధురమధురమధురమౌ ఓంకారమో
పాండురంగ ..... పాండురంగ .....
ఘనాఘనసుందరా కరుణారసమందిరా .....

ప్రాభాతమంగళ పూజా వేళ
నీ పదసన్నిధి నిలబడి .....నీ పదపీఠిక తలనిడి .....
ప్రాభాతమంగళ పూజా వేళ
నీ పదసన్నిధి నిలబడి
నీ పదపీఠిక తలనిడి
నిఖిల జగతి నివాళులిడదా .....
నిఖిల జగతి నివాళులిడదా
వేడదా ..... కొనియాడదా .....
పాండురంగ ..... పాండురంగ .....

ఘనాఘనసుందరా కరుణారసమందిరా .....

గిరులు ఝరులు విరులు తరులు
నిరతము నీ పాదధ్యానమే .....నిరతము నీ నామగానమే .....
గిరులు ఝరులు విరులు తరులు
నిరతము నీ పాదధ్యానమే .....నిరతము నీ నామగానమే .....
సకలచరాచరలోకేశ్వరేశ్వరా .....
సకలచరాచరలోకేశ్వరేశ్వర
శ్రీకరా ..... భవహరా .....
పాండురంగ ..... పాండురంగ .....

ఘనాఘనసుందరా కరుణారసమందిరా .....
పాండురంగ ..... పాండురంగ .....పాండురంగ ..... పాండురంగ .....
పాండురంగ ..... పాండురంగ .....పాండురంగ ..... పాండురంగ .....
పాండురంగ ..... పాండురంగ .....పాండురంగ ..... పాండురంగ .....
పాండురంగ ..... పాండురంగ .....పాండురంగ ..... పాండురంగ .....

సినిమా : భక్త తుకారాం
సంగీతం : ఆదినారాయణరావు గారు
గానం: గానగంధర్వ ఘంటసాల గారు

ఇంకాసేపట్లో తెల్లవారుతుంది. తూరుపురేఖలు విచ్చుకుంటాయి. ఇంతకన్నా మంచి సమయం ఏది ఈ పాట వినటానికి? :)

Wednesday, August 22, 2007

ఋతురాగాలు

వాసంత సమీరంలా
నునువెచ్చని గ్రీష్మంలా
సారంగసరాగంలా
అరవిచ్చిన లాస్యంలా
ఒక శ్రావణ మేఘంలా .....
ఒక శ్రావణ మేఘంలా
శరచ్చంద్రికల అలలా
హేమంత తుషారంలా
నవ శిశిర తరంగంలా
కాలం జాలం లయలో కలల అలల సవ్వడిలో
సాగే జీవనగానం అణువణువున ఋతురాగం .....
సాగే జీవనగానం అణువణువున ఋతురాగం
వాసంత సమీరంలా .....
నునువెచ్చని గ్రీష్మంలా
సారంగసరాగంలా
అరవిచ్చిన లాస్యంలా .....

చిన్నప్పుడు బాగా చూసిన సీరియల్ ఋతురాగాలు. 4.00 కి అనుకుంటా వచ్చేది. ఎంత పరుగున ఇంటికి వచ్చి చూసేదాన్నో అమ్మతో కలిసి. ఈ పాట టైటిల్ సాంగ్ ఆ సీరియల్ కి. బంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. పాడింది సునీత.

జీవితం కూడా కాలగమనం లాంటిదే కదా. కాలానికి ఋతువులున్నట్టే జీవితానికి కూడా ఋతువులుంటాయి అనిపిస్తుంది. గ్రీష్మంలో ఎండలలాగానే కష్టాలు, వసంతంలానే కొత్త ఊహలు, వర్షాకాలంలాంటి బాధలు, శిశిరంలో మంచులానే ఏమీ చెయ్యలేని నిస్సహాయతలు, శరత్తులలాంటి సరదాలు, హేమంతంలాంటి సంతోషాలు, ఉత్తేజాలు. అన్ని ఋతువులనీ స్పృశిస్తూ కాలం సాగినట్టే జీవితం కూడా బాధలనీ, సంతోషాలనీ, ఆనందాలనీ, కష్టాలనీ, నష్టాలనీ, ఆశలనీ అన్నింటినీ స్పృశిస్తూ గమ్యాన్ని చేరుతుంది. కాలానికి జీవితానికి తేడా ఒకటే. జీవితానికి గమ్యం ఉంది. కానీ కాలం అనంతం. ఏ జీవితం కోసం ఆగకుండా సాగుతూనే ఉంటుంది.

Sunday, August 19, 2007

వారం vs వారాంతం

ఈరోజు మా ఊళ్ళో వెంకన్న కళ్యాణం. బాగా జరిగింది. సాయంత్రం గ్రోసరీ షాపింగ్ తో సరిపోయింది. వీకెండ్ అయిపోయింది. వీకెండ్స్ ఎందుకు కళ్ళు మూసి తెరిచేలోగా అయిపోతాయి? మళ్ళీ ఉరుకుల పరుగుల జీవితం. వారాంతం కోసం ఎదురు చూసినంత సమయం పట్టదు అది హుష్ కాకి అని ఎగిరిపోవటానికి. వీక్ డేస్ రెండు ఉండి వీకెండ్ ఐదురోజులుంటే ఎంత బావుంటుంది. ;)

మా ఊళ్ళో చలి పెరుగుతోంది. వేసం కాలం అయిపోయిందనుకోవచ్చేమో.

Saturday, August 18, 2007

ఎడంకాలితో ఫెడీ ...............

మర్చిపోయాను. నాకు ఇంకొంతమందిని కూడా ఎడం కాలితో ఫెడీమని తన్నుదాం అని ఉంటుంది. "సీత నువ్వెవడివిరా నన్ను అడవికి పొమ్మనటానికి అని రాముడిని ఆనాడే అడిగి ఉంటే " ఈ టైప్ డైలాగులు సినిమాలలో నవలల్లో సో కాల్డ్ ఫెమినిస్ట్ ఉపన్యాసాల్లో చాలాసార్లు విన్నాను. అసలు వాళ్ళని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో నాకర్థం కాదు. రాముడిని ఆనాడు సీత అడిగుంటే ఆవిడ సీత అయ్యేది కాదు. ఇదిగో ఈ అడిగిన, అడిగించిన వాళ్ళలానే ఉండేది. అసలు రాముడిని, రాముడు చేసిన పనులని ప్రశ్నించే స్థాయి ఉందా వీళ్ళకి? రాముడు తండ్రి చెప్పిన మాట కోసం భార్యని తీసుకుని నారవస్త్రాలు ధరించి అడవికి వెళ్ళాడు. అడవికి వెళ్ళటం పక్కన పెట్టి వీళ్ళల్లో తండ్రి మాట వినేవారెందరు? పెళ్ళాం మాట విని తల్లితండ్రులని ఇంటి నుండి వెళ్ళగొట్టని వారెందరు?

రాముడు ఏది చేసినా ధర్మాన్ని అనుసరించి చేశాడే తప్ప అధర్మం చెయ్యలేదు. కొడుకుగా తండ్రి మాట వినాలన్న ధర్మాన్ని ఆచరించి అడవికి వెళ్ళాడు. ఆ ధర్మాన్ని ఆచరించే కైకేయి ఆవిడ వరాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటాను రాజ్యానికి రమ్మని అభ్యర్ధించినా వెళ్ళలేదు. సీత మీద పూర్తి నమ్మకం ఉన్నా అరణ్యవాసం తర్వాత ఆయనే రాజు అవుతాడని సీతాదేవి రాణి అవుతుందని తెలుసు కాబట్టే ఆ రాజ్యధర్మాన్ని అనుసరించి సీతని అగ్నిప్రవేశం చెయ్యమన్నాడు. ఎవరికోసమైతే కన్నీరుమున్నీరుగా ఏడ్చి కోతిమూకలతో వెళ్ళి రాక్షసుల మీద గెలుపు సాధించాడో అటువంటి సీతని అగ్నిపాలు ఎందుకు చేస్తాడు రాముడు? ఆయనకి తెలుసు సీత అగ్నిపునీత అయితే రాజ్యానికి వెళ్తూనే ఆవిడ మీద ఎటువంటి నిందా పడదనీ, ఆవిడ గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటారనీ. అగ్నిప్రవేశం అప్పుడు సీతకి ఏదన్నా అయితే నష్టం రాముడికే కానీ ఇంకెవరికీ కాదుగా? అయినా రాముడు సీతని అగ్నిప్రవేశం చెయ్యమన్నాడంటే అది రాజ్యధర్మం, పతిధర్మం ఆచరించే.

చాకలివాడు సీత మీద నింద వేస్తే ఆ నింద నిజం కాదని తెలుసు కానీ రాజుగా ప్రజల అభిప్రాయాలనీ ఇష్టాఇష్టాలనీ గౌరవించాలి. రాజు స్థానంలో ఉన్నప్పుడు ఆలోచించాల్సింది కేవలం ప్రజల గురించే. రాజుగా పదవీస్వీకారం చెయ్యగానే వ్యక్తిగతజీవితం గురించి ఆలోచించటం మానెయ్యాలి. తన సుఖాలని పక్కనబెట్టి ప్రజల గురించి ఆలోచించాలి. అంతే కానీ ఈ కాలం నాయకులలా ప్రజల సుఖం కోసం నా జీవితాన్ని పునరంకితం చేస్తాను అని నోటి చివర మాటలు చెప్పటం కాదు. రాముడు కూడా రాజుగా చెయ్యవలసిన ధర్మాన్ని చేశాడు. సీతకి దూరం అవ్వాల్సొస్తుందని లక్ష్మణుడిని, భరతుడిని, శతృఘ్నుడిని రాజ్యభారం తీసుకోమంటే వారు తీసుకోకపోతే పెద్దకొడుకుగా ఇంక తప్పక రాజ్యధర్మాన్ని ఆచరించి సీతని అడవికి వెళ్ళమన్నాడు. తన సుఖం తను చూసుకునేవాడైతే చాకలివాడు కాదు కదా కన్నతల్లి చెప్పినా సీతని అడవికి పంపేవాడు కాదుగా. సరే పేరు కోసం పంపాడు అనుకుందాం. కనీసం తన సుఖం కోసం రెండో పెళ్ళి అయినా చేసుకునేవాడుగా?. ఎందుకు ఒకే మాట, ఒకే బాణం, ఒకే భార్య అన్న సూత్రాన్ని నమ్మాడు, ఆచరించాడు?

ప్రతి అడ్డమైనవాడికీ ఆ రాముడు లోకువైపోయాడు. ఆయన చేసిన ఘోరమైన తప్పేంటంటే ఈ వెధవాయిల కోసం తన భార్యని దూరం చేసుకోవటం, పిల్లల బాల్యాన్ని అనుభవించకపోవటం, ఒంటరితనాన్ని అనుభవించటం. వీళ్ళకి కావలసింది రామరాజ్యం కాదు, రాముడి వంటి రాజూ కాదు. వీళ్ళకి కావలసింది పరాయి పాలనే. వాళ్ళు నెత్తిన కూచుని అన్నివైపులనించి అణిచేస్తుంటే అప్పుడు హాయిగా ఉంటుంది. ఇలాంటివాళ్ళని ఇంకో నాలుగైదు ఎడంకాళ్ళు అప్పు తెచ్చుకుని మరీ తందాం అనిపిస్తుంది. ఒక్క ఎడం కాలు సరిపోదు వీళ్ళకి.

మేల్కొలుపు ఎప్పుడు?

శ్రీరామనామాలు శతకోటి. ఆయన నామం తేనెకన్నా, చెరుకురసంకన్నా రుచి అన్నారు రామదాసు. బ్రహ్మరుద్రాదులకు సతతము ఆత్మమంత్రమైన రామనామ భజన చెయ్యమంటారు త్యాగరాజస్వామి. రామనామం రామబాణంతో సమానం అని సాక్షాత్తూ హనుమంతులవారే అన్నారు. శ్రీరామ అన్న మూడక్షరాల నామానికి దాసులయినవారెందరు. నాకు నచ్చే పేర్లలో శ్రీరామ్ ఒకటి. వినటానికి ఎంత బావుంటుందో. అసలు విష్ణువు అన్ని అవతారాల్లోకి నాకు నచ్చినది రాముడి అవతారం. మిగతా అవతారాల్లో దేవుడు కాబట్టి మాయలని, శక్తిని చూపించాడేమో కానీ రాముడి అవతారంలో ఆయన సాధించిన ఘనత అంతా ఒక మానవుడిగా, సాధారణ మనిషిగా. కొడుకుగా ఎలా ఉండాలో, భర్తగా ఎలా ఉండాలో, అన్నగా, రాజుగా ఏ ధర్మాలని పాటించాలో మాటల్లో చెప్పలేదు. చేసి చూపించాడు. అటువంటి ఆదర్శపురుషుడు పుట్టిన స్థలంలో గుడి లేకపోవటం శోచనీయం. అయోధ్యకి వెళ్ళినప్పుడు నిజంగా కడుపులో మెలిపెట్టి తిప్పినంత బాధ వేసింది. ధర్మాన్ని ఆచరించటం నేర్పిన రాముడి నెత్తిన కేవలం ఒక గొడుగులాంటి గుడ్డ అడ్డం పెట్టి ఉండటం చూస్తే ఏ రామభక్తుడికైనా పట్టరాని దు:ఖం కలుగుతుందేమో. ఆయన దర్శనం కోసం వెళ్ళినప్పుడు రకరకాల సెక్యూరిటీ చెక్స్ ని దాటుకుంటూ అఖరికి మంచినీళ్ళ సీసా కూడా తీసుకెళ్ళడానికి లేకుండా ..... మన దేశంలో మన ఇష్టదైవాన్ని దర్శించుకోవటానికి ఇన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏంటో అర్థం కాదు. కనీసం ఆయన నెత్తిన ఎండా వానా బారినపడకుండా ఒక గూడు ఉందా అంటే అదీ లేదు. మహారాజు ఆయన. రామరాజ్యం అంటే ఇలా ఉంటుంది అని చూపించిన రవికులశేఖరుడు. ఈరోజు తల దాచుకోవటానికి గూడు కూడా లేదు. కాశీకి వెళ్తే అక్కడ ఉండవలసిన చోట గుడి లేదు. మధురకి వెళ్తే అక్కడా అంతే. సరే. అవన్నీ ఎప్పుడో జరిగాయి, పరాయి పాలనలో ఉన్నప్పుడు, అందుకే మనమేమీ చెయ్యలేకపోయాం అనుకుందాం. కానీ ఈరోజు? ఎప్పుడో యుగాల క్రితం నిర్మించినది అయినా చెక్కుచెదరకుండా ఉన్న సేతువుని ఎందుకు ధ్వంసం చెయ్యటం? ఎందుకింత అధమ స్థితిలో ఉన్నాం మనం? కట్టటం ఎలానూ చేతకాదు. ఉన్నవాటిని కూడా చెడగొట్టుకోవటం మనకి తెలిసినట్టు ఇంకెవరికీ తెలియదేమో. ఇదేమిటయ్యా అని అడిగితే కరడుగట్టిన హిందూవాది అయిపోతారు. ఎవరింటికన్నా వెళ్ళి వాళ్ళ వస్తువులు నాశనం చేస్తే వాళ్ళు ఊరుకోరుగా. కనీసం ఇదేంటని అయినా అడుగుతారుగా. ఆ అడగటం హిందూవాదో ఇస్లాంవాదో అవటం అయిపోతుందా? గట్టిగా అడిగితే మతమౌఢ్యం అంటారు. అసలు హిందుత్వం మతం ఎలా అయింది? హిందుత్వం అంటే ఒక సంస్కృతి కానీ మతం కానే కాదు. ఆ సంస్కృతి నించి మిగతా మతాలు పుట్టుకొచ్చాయి అన్నది జగమెరిగిన నిజం. మరింక హిందుత్వానికి ఎవరికి తోచిన అర్థాలు వాళ్ళిచ్చేసుకుని నాలిక ఎటు తిరిగితే అటు మాట్లాడటంలో అర్థం ఉందా? మనదేశంలో మనకి గౌరవం నిలవాలంటే ఏం చెయ్యాలి? సాధ్వి రితంభర చెప్పిన మాట గుర్తొస్తోంది. సాత్వికంగానే ఉండు. మంచిగానే మాట్లాడు. కానీ వేలికి సుదర్శనచక్రం ధరించి మాట్లాడు. ఎదుటివాడికి తను తప్పు మాట్లాడితే ఆ సుదర్శనచక్రాన్ని ఉపయోగిస్తావనే భయం కలగాలి. అప్పుడు నీకు రావలసిన గౌరవం నీకు దక్కుతుంది. ఆవిడ నూరుశాతం కరెక్ట్ కదూ.

శ్రీరామ నామాలు శతకోటి .....

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ .....

శ్రీరామ నామాలు శతకోటి .....
ఒక్కొక్క పేరు బహుతీపి ..... బహుతీపి
శ్రీరామ నామాలు శతకోటి .....

తండ్రి ఆనతి తలదాల్చు తనయుడు దశరధరామయ్య స్థవనీయుడు .....
తండ్రి ఆనతి తలదాల్చు తనయుడు దశరధరామయ్య స్థవనీయుడు
కడుమేటి విలు విరిచి కలికిని చేపట్టు కళ్యాణరామయ్య కమనీయుడు ..... కమనీయుడు

శ్రీరామ నామాలు శతకోటి .....
ఒక్కొక్క పేరు బహుతీపి ..... బహుతీపి

శ్రీరామ నామాలు శతకోటి .....

సుదతి జానకి తోడ శుభ సరసమాడేటి సుందరరామయ్య సుకుమారుడు .....
సుదతి జానకి తోడ శుభ సరసమాడేటి సుందరరామయ్య సుకుమారుడు
కోతిమూకలతో ..... ఆ ఆ ఆ
కోతిమూకలతో లంక పై దండెత్తు కోదండరామయ్య రణధీరుడు ..... రణధీరుడు

శ్రీరామ నామాలు శతకోటి .....
ఒక్కొక్క పేరు బహుతీపి ..... బహుతీపి
శ్రీరామ నామాలు శతకోటి .....

పవమానసుతుడు పాదాలు పట్టగా పట్టాభిరామయ్య పరంధాముడు .....
పవమానసుతుడు పాదాలు పట్టగా పట్టాభిరామయ్య పరంధాముడు
అవనిలో సేవించు ఆశ్రితుల పాలించు అచ్యుతరామయ్య అఖిలాత్ముడు ..... అఖిలాత్ముడు

శ్రీరామ నామాలు శతకోటి .....
ఒక్కొక్క పేరు బహుతీపి ..... బహుతీపి
శ్రీరామ నామాలు శతకోటి .....

సినిమా : మీనా
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు
గానం : పి.సుశీల గారు

విజయనిర్మల దర్శకత్వం వహించిన మొదటి సినిమా. సినిమా నేను చూడలేదు కానీ ఈ సినిమా తీసింది యద్దనపూడి సులోచనారాణి గారి నవల మీనా ఆధారంగా. సాధారణంగా నవలని సినిమాగా తీసేటప్పుడు చాలా మార్పులు చేస్తారు. నవల నచ్చినవారికి సాధారణంగా సినిమా నచ్చదు. కానీ ఈ సినిమాని యథాతథంగా తీసిందట విజయనిర్మల. అందుకే సినిమా కూడా బావుంటుంది అని అన్నారు. చూడాలి ఎప్పుడో.

మీనా నవల నాకు చాలా బాగా నచ్చిన నవల. ఇందుకు నచ్చింది అని చెప్పటం కష్టం. బహుశా పల్లెటూరి వాతావరణం. అందులో హీరో హీరోయిన్లు చాలా సాధారణమైనవారు కావటం, ఏమో ఇదీ అని చెప్పటం కష్టమే. కానీ నాకు ఎంత బాగా నచ్చిన నవలంటే ఇప్పటికి పదుల సంఖ్యలో చదివుంటాను. చదివీ చదివీ మా ఇంటి పుస్తక భాండాగారంలొ ఆ పుస్తకం చిరిగింది కూడా. :)

ఈ సినిమాలో పాటలు అన్నీ బావుంటాయి. ముఖ్యంగా మల్లెతీగవంటిది పాట చాలా అర్థవంతమైన పాట. దాని గురించి ఇంకోసారి.

Friday, August 17, 2007

ఆగకోయి భారతీయుడా

ఈరోజు ఒక ఆర్టికల్ చదివాను. ఇండియా అమెరికా స్థాయికి రావాలంటే చాలా యేళ్ళు పడుతుందని ప్రస్తుతం దరిదాపుల్లో లేదని ఒక సర్వేలో తేల్చారట. సర్వే చేసి నిజం తెలుసుకోవాలనుకునేంత దడ పుట్టించామా? పర్వాలేదు. ఈ లెక్కన ఆ భయాన్ని నిజం చెయ్యటం ఎంతో దూరంలో లేదు.


ఆగకోయి భారతీయుడా కదలి సాగవోయి ప్రగతిదారులా .....

జడకుప్పెలు, నాగరం, చామంతిబిళ్ళ

వెలుగు నీడలులో పాడవోయి భారతీయుడా పాట రాద్దామని చాలారోజుల తర్వాత ఆ పాట విన్నాను. ఆ సినిమాలో పాటలన్నీ నచ్చుతాయి నాకు కానీ ఈ పాట కొంచెం స్పెషల్. పాట భావం, అర్థం, గానం ఇవన్నీ ఒక కారణం అయితే ఇందులో రాజసులోచన చాలా నచ్చుతుంది నాకు. తెలుగింటి చీరకట్టు, నడుముకి వడ్డాణం, బారెడు జడకి కుప్పెలు, చామంతిబిళ్ళ, పాపిటబిళ్ళ అన్నీ కలిసి అసలు సిసలు ఆంధ్రుల ఆడపడుచులా ఉంటుంది. అసలు జడకుప్పెలు నాగరం చామంతిబిళ్ళ ఇవన్నీ ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయా? నేను పుట్టినప్పుడు ఇవి కొందామని హైదరాబాదులో బంగారు కొట్లన్నీ తిరిగారట మా వాళ్ళు. అసలవేంటి అని అడిగారట షాప్ వాళ్ళు. ఇంక లాభం లేదని కోస్తాకి వెళ్ళి కొనుక్కొచ్చారు. ఏం లాభం? :( ఈ ఉరుకులు పరుగుల కాలంలో అవి పెట్టుకునేంత జుట్టు మెయింటైన్ చేసే తీరికా ఓపికా ఎక్కడున్నాయి. బారెడు జడలన్నీ మూరెడు పోనీటెయిల్స్ అయ్యాయి. బంగారం ధర పెరిగిందని చంకలు గుద్దుకుంటూ వాటిని భద్రంగా లాకర్లో పెట్టుకోవటం తప్ప ఇంకేం చెయ్యగలం. :(

Thursday, August 16, 2007

కలయా!!! నిజమా!!!

ఈరోజు వింతగా 6.00 కి ఇంటికి వచ్చేశాను. నేనేనా, ఇది నిజమేనా అని నమ్మటానికి చెయ్యి చాలాసార్లు చాలాసేపు గిల్లుకున్నాను. ఇప్పుడీ గాట్లు ఎప్పుడు తగ్గుతాయో ఏంటో.

కలయో!!! నిజమో!!! వైష్ణవమాయో!!! తెలిసీ తెలియని అయోమయములో ..... టట్టరటట్టరటట్టరటా .....

ఈరోజు ఆలూ కూర్మా. అదేంటో ఊహగా చేసినా బానే కుదిరింది. హేంటో!!! ఇదివరకు స్పూను తప్ప గరిట ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలీదు. ఇప్పుడు గరిటలు ఎడాపెడా తిప్పేస్తున్నాను. ఇదివరకు వంట మీద ఆసక్తి పెద్ద ఉండేది కాదు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక ఇంటరెస్ట్ పెరిగింది అంటే కారణం ఏమై ఉంటుంది? గత్యంతరం లేకా? ఏమో!!!

Wednesday, August 15, 2007

పాడవోయి భారతీయుడా ..... ఆడి పాడవోయి విజయగీతిక .....

పాడవోయి భారతీయుడా ..... ఆడి పాడవోయి విజయగీతిక ..... ఆ ఆ ..... ఆ ఆ
పాడవోయి భారతీయుడా ..... ఆడి పాడవోయి విజయగీతిక ..... ఆ ఆ ..... ఆ ఆ
నేడే స్వాతంత్ర్యదినం ..... వీరుల త్యాగఫలం .....

నేడే స్వాతంత్ర్యదినం ..... వీరుల త్యాగఫలం .....
నేడే నవోదయం ..... నీదే ఆనందం .....

ఓ ఓ ఓ ఓ .....

పాడవోయి భారతీయుడా ..... ఆడి పాడవోయి విజయగీతిక ..... ఆ ఆ ..... ఆ ఆ
పాడవోయి భారతీయుడా .....

ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ

స్వాతంత్ర్యం వచ్చెననీ సభలే చేసి సంబరపడగానే సరిపోదోయి .....
స్వాతంత్ర్యం వచ్చెననీ సభలే చేసి సంబరపడగానే సరిపోదోయి
సాధించిన దానికి సంతృప్తిని పొంది అదే విజయమనుకుంటే పొరపాటోయి .....
ఆగకోయి భారతీయుడా ..... కదలి సాగవోయి ప్రగతి దారులా ..... ఆ ఆ ..... ఆ ఆ
ఆగకోయి భారతీయుడా ..... కదలి సాగవోయి ప్రగతి దారులా ..... ఆ ఆ ..... ఆ ఆ
ఆగకోయి భారతీయుడా .....

ఆకాశం అందుకొనే ధరలొకవైపు ..... అదుపులేని నిరుద్యోగమింకొకవైపు
ఆకాశం అందుకొనే ధరలొకవైపు ..... అదుపులేని నిరుద్యోగమింకొకవైపు
అవినీతి బంధుప్రీతి చీకటిబజారు అలముకొన్న నీ దేశం ఎటు దిగజారు
కాంచవోయి నేటి దుస్థితి ..... ఎదిరించవోయి ఈ పరిస్థితీ .....
కాంచవోయి నేటి దుస్థితి ..... ఎదిరించవోయి ఈ పరిస్థితీ .....
కాంచవోయి నేటి దుస్థితి .....

పదవీవ్యామోహాలు ..... కులమతభేదాలు ..... భాషాద్వేషాలు చెలరేగే నేడు .....
పదవీవ్యామోహాలు ..... కులమతభేదాలు ..... భాషాద్వేషాలు చెలరేగే నేడు
ప్రతి మనిషి మరియొకని దోచుకొనేవాడే .....
ప్రతి మనిషి మరియొకని దోచుకొనేవాడే
తన సౌఖ్యం తన భాగ్యం చూసుకొనేవాడే .....
స్వార్ధమీ అనర్ధ కారణం ..... అది చంపుకొనుటే క్షేమదాయకం .....
స్వార్ధమీ అనర్ధ కారణం ..... అది చంపుకొనుటే క్షేమదాయకం
స్వార్ధమీ అనర్ధ కారణం .....

సమసమాజ నిర్మాణమే నీ ధ్యేయం ..... నీ ధ్యేయం .....
సకలజనుల సౌభాగ్యమే నీ లక్ష్యం ..... నీ లక్ష్యం .....
సమసమాజ నిర్మాణమే నీ ధ్యేయం .....
సకలజనుల సౌభాగ్యమే నీ లక్ష్యం .....
సమసమాజ నిర్మాణమే నీ ధ్యేయం .....
సకలజనుల సౌభాగ్యమే నీ లక్ష్యం .....
ఏకదీక్షతో గమ్యం చేరిననాడే
లోకానికి మన భారతదేశం అందించునులే శుభసందేశం .....
లోకానికి మన భారతదేశం అందించునులే శుభసందేశం .....
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ .....
లోకానికి మన భారతదేశం అందించునులే శుభసందేశం
లోకానికి మన భారతదేశం అందించునులే శుభసందేశం

సినిమా : వెలుగునీడలు
సంగీతం : పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు
గానం : ఘంటసాల గారు, సుశీల గారు

భారతమాతకు జేజేలు .....

భారతమాతకు జేజేలు .....
బంగరు భూమికి జేజేలు .....
భారతమాతకు జేజేలు
బంగరు భూమికి జేజేలు
ఆసేతుహిమాచల సస్యశ్యామల జీవధాత్రికి జేజేలు .....
ఆసేతుహిమాచల సస్యశ్యామల జీవధాత్రికి జేజేలు

భారతమాతకు జేజేలు .....
బంగరు భూమికి జేజేలు .....

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ .....
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ .....
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

త్రివేణిసంగమ పవిత్ర భూమి
నాల్గు వేదములు పుట్టిన భూమి
గీతామృతమును పంచిన భూమి
పంచశీల బోధించిన భూమి .....
పంచశీల బోధించిన భూమి

భారతమాతకు జేజేలు
బంగరు భూమికి జేజేలు .....

శాంతిదూతగా వెలసిన బాపు .....
జాతిరత్నమై వెలిగిన నెహ్రూ .....
శాంతిదూతగా వెలసిన బాపు
జాతిరత్నమై వెలిగిన నెహ్రూ
విప్లవవీరులు ..... వీరమాతలు .....
విప్లవవీరులు ..... వీరమాతలు
ముద్దుబిడ్డలై మురిసే భూమి .....

భారతమాతకు జేజేలు .....
బంగరు భూమికి జేజేలు .....

సహజీవనము ..... సమభావనము
సమతావాదము వేదముగా
ప్రజాక్షేమము ..... ప్రగతిమార్గము
లక్ష్యములైన విలక్షణభూమి .....
లక్ష్యములైన విలక్షణభూమి

భారతమాతకు జేజేలు .....
బంగరు భూమికి జేజేలు .....
ఆసేతుహిమాచల సస్యశ్యామల జీవధాత్రికి జేజేలు .....
భారతమాతకు జేజేలు
బంగరు భూమికి జేజేలు

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

సినిమా : బడిపంతులు వీడియో
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్ ఆడియో
గానం : ఘంటసాల గారు

Monday, August 13, 2007

కృష్ణా నీ బేగనే బారో

కృష్ణా నీ బేగనే బారో .....
బేగనే బారో ముఖవన్నే తోరో
కృష్ణా నీ బేగనే బారో .....


కాలాలందిగీ గజ్జే నిలదబావులి
నీలవర్ణనే నాట్యమాడుతా బారో

కృష్ణా నీ బేగనే బారో .....

ఉడియల్లి ఉడుగజ్జె బెరళల్లి ఒన్నుగుర
కొరళోల్లు హాగిద వైజయంతిమాలే

కృష్ణా నీ బేగనే బారో .....

కాశి పీతాంబర కైయల్లి కొళలు
పూసిత శ్రీగంధ మయోల్లు గమా గమా

కృష్ణా నీ బేగనే బారో .....

తాయిగే బాయల్లి కృష్ణా ..... బాయల్లి
తాయిగే బాయల్లి జగవన్ను తోరిద
జగధోధ్ధారక నమ్మ ఉడుపి శ్రీకృష్ణా

కృష్ణా నీ బేగనే బారో .....
ముఖవన్నే తోరో
కృష్ణా నీ బేగనే బారో
ముజ్జగవనే తోరో
కృష్ణా నీ బేగనే బారో .....

వ్యాసరాయలవారి కృతి
రాగం : యమునాకల్యాణి

ఉడుపి శ్రీకృష్ణుడి మీద పాట. ఉడుపిలో అలంకరణ చాలా బావుంటుందిట కృష్ణుడికి. ఫొటోస్ చూశాను కానీ ఉడుపి వెళ్ళలేదు. శృంగేరి వెళ్ళినప్పుడు మరీ రెండు రోజుల షార్ట్ ట్రిప్ అవటంతో ఉడుపి వెళ్ళలేకపోయాము. కానీ హొరనాడు చూశాం. అమ్మవారు ఎంత బావుందో. చుట్టూ ప్రకృతి ఎంత బావుందో. మేఘాలు చాలా కిందగా వెళ్తూ మనలని తాకుతాయా అన్నట్టు ఉంటాయి. చుట్టూ పచ్చటి అడవి. మేము ఏనుగులని చూశాము. అక్కడి స్థానికుల నమ్మకం ప్రకారం దేవుడి దర్శనం అయ్యాక ఏనుగు కనిపిస్తే చాలా మంచిదట.

శృంగేరి చుట్టుపక్కలే ఉడుపి, ధర్మస్థల అన్నీ రెండూ రోజుల్లో కవర్ చెయ్యచ్చుట. ఈసారి చూడాలి.

Sunday, August 12, 2007

అలవాటు లేని పని.

వంట అయ్యేసరికి 10.00 అయింది. చేసింది ఏంటి అంటే వంకాయ అల్లం కొత్తిమీర కూర, తోటకూర పులుసు. నేను తొందరగా వంట చెయ్యటం ఎప్పుడు నేర్చుకుంటానో ఏంటో.

గరుడ గమన రా రా

గరుడ గమన రా రా నను నీ కరుణనేలుకోరా ..... రామా
పరమ పురుష ఏ వెరపు లేక నీ మరుగుజొచ్చితిని అరమర సేయక
గరుడ గమన రా రా నను నీ కరుణనేలుకోరా ..... రామా

పాలకడలి శయన దశరధబాల జలజనయన
పాలముంచినను నీట ముంచినా
నీ పాలబడితినిక జాలము సేయక

గరుడ గమన రా రా నను నీ కరుణనేలుకోరా ..... రామా

ఏల రావు స్వామీ నను ఇపుడేలుకోవదేమి
ఏలువాడవని చాల నమ్మితిని
ఏల రావు కరుణాలవాల హరి

గరుడ గమన రా రా నను నీ కరుణనేలుకోరా ..... రామా

ఇంత పంతమేలా భద్రగిరీశ వర కృపాలా
చింతలణచి శ్రీరామదాసుని అంతరంగపతివై రక్షింపుము

గరుడ గమన రారా నను నీ కరుణనేలుకోరా ..... రామా
పరమ పురుష ఏ వెరపు లేక నీ మరుగుజొచ్చితిని అరమర సేయక
గరుడ గమన రా రా నను నీ కరుణనేలుకోరా ..... రామా

భద్రాచల రామదాసు కీర్తన
రాగం : పంతువరాళి

రామదాసు గారి కృతులు కొన్నే తెలుసు చాలామందికి. ఆయన రాసిన కొన్ని అపురూపమైన పాటలు ప్రాచుర్యంలో లేవు. ఈ పాట నిత్య సంతోషిణి, ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం పాడగా విన్నాను. రెండూ నచ్చలేదు. ఎస్.పి అయితే మరీ సినిమా పాటలానే పాడాడు. మా అమ్మమ్మ పాడిందే బావుంది.

Saturday, August 11, 2007

మీరజాలగలడా .....

మీరజాలగలడా .....
మీరజాలగలడా నా యానతి వ్రతవిధాన మహిమన్ సత్యాపతి .....
మీరజాలగలడా నా యానతి వ్రతవిధాన మహిమన్ సత్యాపతి .....
మీరజాలగలడా నా యానతి వ్రతవిధాన మహిమన్ సత్యాపతి .....

నటనసూత్రధారి మురారి ఎటుల దాటగలడో నా యానతి వ్రతవిధాన మహిమన్ సత్యాపతి .....
నటనసూత్రధారి మురారి ఎటుల దాటగలడో నా యానతి వ్రతవిధాన మహిమన్ సత్యాపతి .....

మీరజాలగలడా నా యానతి వ్రతవిధాన మహిమన్ సత్యాపతి .....

సుధాప్రణయజలధిన్ వైదర్భికి ఈడ తావు గలదే నాతోనిక వాదులాడగలడా సత్యాపతి .....
సుధాప్రణయజలధిన్ వైదర్భికి ఈడ తావు గలదే నాతోనిక వాదులాడగలడా సత్యాపతి .....

మీరజాలగలడా నా యానతి వ్రతవిధాన మహిమన్ సత్యాపతి .....

మధుర మధుర మురళీగానరసాస్వాదనమున ఆ ఆ ఆఆఆఆ ఆ ఆ
మధుర మధుర మురళీగానరసాస్వాదనమున
అధర సుధారస మదినే గ్రోలగ .....
అధర సుధారస మదినే గ్రోలగ .....

మీరజాలగలడా నా యానతి వ్రతవిధాన మహిమన్ సత్యాపతి .....
మీరజాలగలడా నా యానతి వ్రతవిధాన మహిమన్ సత్యాపతి .....
మీరజాలగలడా .....

సినిమా : శ్రీకృష్ణ తులాభారం
సంగీతం : ఘంటసాల గారు
గానం : పి.సుశీల గారు

పి.సుశీల పాటల్లో ఒక అత్యుత్తమమైన పాట. ఆవిడ గొంతులోనే సత్యభామ మనసులో భావాలన్నీ పలికించారు. ముఖ్యంగా సుధాప్రణయజలధిన్ వైదర్భికి ఈడ తావు గలదే నాతోనిక వాదులాడగలడా సత్యాపతి చరణంలో ఆ గర్వం , కృష్ణుడు ఇంక పూర్తిగా తనవాడే అన్న నమ్మకం గొంతులోనే పలికించారు. జమున గారి నటన కూడా ఒక హైలైట్ ఈ పాటకి. ఎస్.వరలక్ష్మి కూడా పాడారు కానీ ఎందుకో నాకు సుశీల గారి పాటే బావుంది అనిపిస్తుంది.

బోలే రే పపీహరా .....

బోలే రే పపీహరా ..... పపీహరా
బోలే రే పపీహరా ..... పపీహరా
నిత్ ఘన్ బర్సే నిత్ మన్ ప్యాసా ..... ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
నిత్ మన్ ప్యాసా నిత్ మన్ తరసే .....

బోలే రే పపీహరా .....
బోలే రే పపీహరా ..... పపీహరా
బోలే రే పపీహరా .....

పల్కో పర్ ఎక్ బూంద్ సజాయే .....
బైఠీ హూ సావన్ లే జాయే .....
జాయే పీకే దేశ్ మే బర్సే .....
జాయే పీకే దేశ్ మే బర్సే .....
నిత్ మన్ ప్యాసా నిత్ మన్ తరసే .....

బోలే రే పపీహరా .....
బోలే రే పపీహరా ..... పపీహరా
బోలే రే పపీహరా .....

సావన్ జో సందేశా లాయే .....
సావన్ జో సందేశా లాయే
మేరీ ఆంఖ్ సే మోతీ పాయే .....
మేరీ ఆంఖ్ సే మోతీ పాయే
జాన్ మిలే బాబూల్ కే ఘర్ సే .....
జాన్ మిలే బాబూల్ కే ఘర్ సే
నిత్ మన్ ప్యాసా నిత్ మన్ తరసే .....

బోలే రే పపీహరా .....
బోలే రే పపీహరా ..... పపీహరా
బోలే రే పపీహరా .....

సినిమా : గుడ్డి
సంగీతం : వసంత్ దేశాయ్
సాహిత్యం : గుల్జార్
గానం : వాణీ జయరాం గారు


వాణీ జయరాం గారిని తలుచుకోగానే మొదట గుర్తొచ్చేది ఈ పాటే కదా. ఈ పాట విన్నాక లతకి దడ పుట్టి వాణీ జయరాం గారికి ఆఫర్స్ రానీకుండా చేశారన్నది ప్రచారంలో ఉన్న కథ. అంత మంచి గొంతు, పాడగల సత్తా ఉన్న వాణీ జయరాం గారికి తర్వాత పెద్దగా అఫర్స్ రాలేదంటే ఇలాంటి కథలని నమ్మాలనిపిస్తుంది.

ఒక బృందావనం ..... సోయగం

ఒక బృందావనం ..... సోయగం
ఎద కోలాహలం ..... క్షణక్షణం
ఒకే స్వరం సాగేను తీయగా
ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగా

ఒక బృందావనం ..... సోయగం

నే సందెవేళ జాబిలీ
నా గీతమాల ఆమనీ
నా పలుకు తేనె కవితలే
నా కులుకు చిలకపలుకులే
నే కన్న కలల మేడ నందనం
నాలోని వయసు ముగ్ధమోహనం
ఒకే స్వరం సాగేను తీయగా
ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగా

ఒక బృందావనం ..... సోయగం

నే మనసు పడిన వెంటనే
ఓ ఇంద్రధనుసు పొందునే
ఈ వెండి మేఘమాలనే
నా పట్టు పరుపు చేయనే
నే సాగు బాట జాజిపూవులే
నాకింక సాటి పోటి లేదులే
ఒకే స్వరం సాగేను తీయగా
ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగా

ఒక బృందావనం ..... సోయగం
ఒకే స్వరం సాగేను తీయగా
ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగా
ఒక బృందావనం ..... సోయగం

సినిమా : ఘర్షణ (1988)
సంగీతం : ఇళయరాజా
గానం : వాణీ జయరాం

ఈ పాట కేవలం వాణీ జయరాం గారి కోసం వినాలి. ఆవిడ గొంతు నిజంగా దేవుడి వరం అనుకోవాలి. పి. లీల, పి.సుశీల గార్ల తర్వాత నాకు నచ్చిన గొంతు వాణీ జయరాం గారిది. అసలీ పాటలో ఆవిడ గొంతు తీగలా ఒకే విధంగా సాగుతుంది. ఈ పాట హిట్ అవటానికి 100% కారణం వాణీ జయరాం గారే. ఆవిడ గొంతు, ఆ పాడిన పధ్ధతి మూలంగానే ఈ పాట నచ్చింది నాకు.

సమ్ టైమ్స్ విన్నింగ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్.

ఇప్పుడే ఒక మంచి సినిమా చూసి వస్తున్నాను. గత మూడు వారాలుగా ఆఫీసులో రక్తం చిందించి చిందించి ఇంక చిందించటానికి రక్తం మిగలక సరే శుక్రవారం కదా తొందరగా ఇంటికి వచ్చి బోలెడు రెస్ట్ తీసుకుందాం అనీ శని ఆదివారాలు ఎవరికీ దొరకకుండా ఎంచక్కా బజ్జుందాం అని మన పంచ వర్ష ప్రణాళికలాగా ఈ వారాంతానికి ఒక ప్రణాళిక పకడ్బందీగా వేశాను. కానీ మధ్యానం ఫోన్. సినిమాకి వెళ్దాం. ఈరోజే రిలీజ్ టికెట్స్ బుక్ చేస్తున్నాను అని. అప్పటికే మా డామేజర్ ఈరోజు కూడా నా సాయంత్రం ఆఫీసుకి బలి ఇద్దామని వీర లెవెల్ లో ప్లానేస్తున్నాడు. సందిగ్ధ పరిస్థితి. ఏం చెయ్యాలో ఏమవుతుందో తెలీదు. చెప్పొద్దూ. చిరాకేసింది. కానీ ఎలాగో ఎనిమిదింటికి ఆఫీసు నించి బైటపడి ఇంటికి చేరుకున్నాను. అప్పటికి సినిమా పేరేంటో కూడా తెలీదు. ఏదో హిందీ సినిమా అని 10.00 కి షో అనీ తెలుసు. అంతే. సరే 9.15 కి బైల్దేరి మెల్లగా వెళ్ళి. పాపకారం, మౌంటెన్ డ్యూ కొనుక్కుని థియేటర్ లో సెటిల్ అయ్యాం. అప్పటికి 5 నిమిషాలు అయింది సినిమా స్టార్ట్ అయి. ఎవరో హాకీ యమా సీరియస్ గా ఆడుతున్నాడు. ఎవరా అని చూస్తే షారుక్ ఖాన్. అరే! షారుక్ ఖాన్ సినిమా కొత్తది రిలీజ్ అయిందా అని కొంచెం ఇంటరెస్ట్ పెరిగి చూడటం మొదలెట్టాను. సినిమా అయ్యేవరకు కదలలేదు.

సినిమా కథ టూకీగా,

కబీర్ ఖాన్ ఇండియా హాకీ టీమ్ కి కెప్టెన్. వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్ లో పాకిస్తాన్ చేతిలో ఓడిపోతుంది ఇండియా టీం. కబీర్ ఖాన్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళతో చేతులు కలిపాడనీ, డబ్బుల కోసం దేశానికి ద్రోహం చేశాడనీ, ముస్లిం కాబట్టి టెర్రరిస్ట్ అనీ బోలెడు విమర్శలు వస్తాయి. హాకీ బోర్డ్ చైర్మన్ కూడా షారుక్ ని దోషి గా నమ్ముతాడు. షారుక్ ని టీమ్ నించి పీకేస్తారు. వాళ్ళు ఉండే మొహల్లాలో కూడా దేశద్రోహి అని ముద్ర వేస్తారు. చివరికి షారుక్ ఆ ఇల్లు వదిలి తల్లిని తీసుకుని ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాడు. ఏడేళ్ళ తర్వాత హాకీ వరల్డ్ కప్ కి ఇండియన్ విమెన్ హాకీ టీమ్‌ని పంపించాలి అనుకుని హాకీ బోర్డ్ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. ఎలాగు ఓడిపోయేదే కాబట్టి సరదాగా హాకీ ఆడటం రాని వారిని అయినా సరే కోచ్ గా నియమించి గడిపేద్దాం అనుకుంటారు. అప్పుడూ షారుక్ రంగప్రవేశం చేసి తను కోచ్ గా ఉండి ఎవరికీ ఆశలు నమ్మకాలు ఏ మాత్రం లేని భారతీయ ఆడవాళ్ళ హాకీ టీమ్‌ని ప్రపంచ కప్ లో గెలిపిస్తాడు.


కొంచెం లగాన్ పోలికలు ఉన్నాయి ప్లస్ చివరికి ఏమవుతుందో కూడా తెలిసిపోతుంది. ఇలాంటి సినిమాలలో కథ కన్నా కథనానికి ప్రాముఖ్యత ఎక్కువ. అది దర్శకుడు చక్కగా మెయింటైన్ చేశాడు. ఎక్కడా చెప్పదలచుకున్న పాయింటు నించి డీవియేట్ అవటం కానీ చెప్పాలనుకున్నదాని కన్నా ఎక్కువ చెప్పటం కానీ లేదు. నీట్ గా చెప్ప్దలచుకున్నది స్పష్టంగా చెప్పారు. అలా అని కేవలం ప్రపంచ కప్ లో గెలవటం ఒకటే పాయింటు కాకుండా రెండు మూడు చేర్చినా ఎక్కడా బోర్ కొట్టించలేదు. భారద్దేశ ముస్లింస్ టెర్రరిస్ట్స్ కారు, వాళ్ళకి దేశభక్తి ఉంటుంది అన్నది ఒక పాయింటు అయితే, హాకీ మన దేశ అధికారిక ఆట అయినా క్రికెట్ కంటే చాలా తక్కువ ఆదరణ ఉండటం గురించి, భారతీయ స్త్రీలు కేవలం వంటింటి కుందేళ్ళు కారనీ, వాళ్ళకీ కెరియర్ చాలా ముఖ్యమనీ, కేవలం ఒకరికి భార్యగా మిగిలిపోవటానికి వారు ఎంత మాత్రం అంగీకరించరనీ ఇలా చాలా పాయింట్లు కవర్ చేశారు. కానీ ఎక్కడా దేన్నీ జీళ్ళపాకంలా సాగదీయలేదు.

రకరకాల రాష్ట్రాలనించీ రకరకాల అంతస్థులనించీ భాషాభేదాలతో విచిత్రమైన మనస్తత్వాలతో వచ్చిన 16 మంది అమ్మాయిలని ఒక చోట చేర్చి వాళ్ళల్లో టీం స్పిరిట్ నింపి ఆత్మవిశ్వాసం పెంచి ఆటని ఆటగా కాక ఒక లక్ష్యంగా ఎలా మార్చుకోవాలో, మార్చుకుని ఎలా సాధించాలో చక్కగా చెప్పాడు. షారుక్ కూడా ఎక్కడా షారుక్ లా అనిపించలేదు. కబీర్ ఖానే కనిపించాడు. అదొకటి నచ్చింది. వెర్రి మొర్ర్రి బాలీవుడ్ హీరో వేషాలెయ్యకుందా బాగా చేశాడు. షారుక్ ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు నుక్కడ్ సీరియల్ లో వాళ్ళు తప్ప మిగతా అందరూ కొత్తవాళ్ళు. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు చక్కగా చేశారు. పాటలు అన్నీ బాక్ గ్రౌండ్ లో వచ్చేవే. కానీ బావున్నాయి. విన్నింగ్ షాట్ సీన్ ఇంకా కొంచెం క్రిస్పీగా తీస్తే బావుండేది అనిపించింది. చూడాల్సిన సినిమా. నేను రికమెండ్ చేస్తాను. ఇంతకీ సినిమా పేరు చెప్పలేదు కదా. చక్ దే ఇండియా.

నాకు బాగా నచ్చింది, అమ్మాయిల దగ్గర షారుక్ అనే మాట.

" ముఝే స్టేట్స్ కే నాం న సునాయీ దేతే హై నా దిఖాయీ దేతే హై. సిర్ఫ్ ముల్క్ కే నాం దిఖాయీ దేతీ హై. ఇండియా. "

మనం దేశం కోసం మొదట ఆలోచించాలనీ, ఆడాలనీ తర్వాత టీం గురించి ఆలోచించాలనీ ఆ తర్వాత తన గురించి ఆలోచించాలనీ అంటాడు. ఎంత నిజం కదా. :)

సినిమాలో అన్నట్టు " సమ్ టైమ్స్ విన్నింగ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. "

కుచ్ కరియే కుచ్ కరియే
నస్ నస్ మేరీ ఖౌలే హోయే కుచ్ కరియే .....
కుచ్ కరియే కుచ్ కరియే
బస్ బస్ బడా బోలే అబ్ కుచ్ కరియే
హో కొయీ తో చల్ జిద్ ఫడియే
డూబే దరియే యా మరియే
హాయే..కొయీ తో చల్ జిద్ ఫడియే
డూబే దరియే యా మరియే .....

చక్ దే .....
హో చక్ దే ఇండియా
చక్ దే .....
హో చక్ దే ఇండియా

నో వేర్ టు రన్ నో వేర్ టు హైడ్
దిస్ ఈజ్ ద టైం టు డూ ఇట్ నౌ

Thursday, August 9, 2007

నే తొలిసారిగా కలగన్నది నిన్నే కదా .....

నే తొలిసారిగా కలగన్నది నిన్నే కదా
నా కళ్ళెదురుగా నిలుచున్నది నువ్వే కదా
స్వప్నమా నువ్వు సత్యమో తేల్చి చెప్పవేం ప్రియతమా
మౌనమో మధురగానమో తనది అడగవేం హృదయమా
ఇంతలో చేరువై అంతలో దూరమై అందవా స్నేహమా .....

నే తొలిసారిగా కలగన్నది నిన్నే కదా
నా కళ్ళెదురుగా నిలుచున్నది నువ్వే కదా .....

రెక్కలు తొడిగిన తలపు నువే కాదా నేస్తమా
ఎక్కడ వాలను చెప్పు నువే సావాసమా
హద్దులు చెరిపిన చెలిమి నువై నడిపే దీపమా
వద్దకు రాకని ఆపకిలా అనురాగమా
నడకలు నేర్పిన ఆశవు కదా
తడబడనీయకు కదిలిన కథ
వెతికే మనసుకు మమతే పంచుమా .....

నే తొలిసారిగా కలగన్నది నిన్నే కదా
నా కళ్ళెదురుగా నిలుచున్నది నువ్వే కదా .....

ప్రేమా నీతో పరిచయమే ఏదో పాపమా
అమృతమనుకొని నమ్మటమే ఒక శాపమా
నీ ఒడి చేరిన ప్రతి మదికి బాధే ఫలితమా
తీయని రుచి గల కటిక విషం నువ్వే సుమా
పెదవుల పై చిరునవ్వుల దగా
కనపడనీయవు నిప్పుల సెగ
నీటికి ఆరని మంటల రూపమా .....

నీ ఆటేమిటో ఏనాటికి ఆపవు కదా
నీ బాటేమిటో ఏ జంటకి చూపవు కదా
తెంచుకోనీవు పంచుకోనీవు ఇంత చెలగాటమా
చెప్పుకోనీవు తప్పుకోనీవు నీకు ఇది న్యాయమా
పేరులో ప్రణయమా తీరులో ప్రళయమా .....
పంతమా ..... బంధమా .....

నీ ఆటేమిటో ఏనాటికి ఆపవు కదా
నీ బాటేమిటో ఏ జంటకి చూపవు కదా .....


సినిమా : సంతోషం
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గారు
సంగీతం : ఆర్.పి.పట్నాయక్
గానం : ఉష

అసలీ పాట పాడింది ఉష అంటే నేను మొదట్లో నమ్మలేదు. ఆ అమ్మాయి గొంతు చాలా మార్పుగా ఉంది ఈ పాటలో. ఆ అమ్మాయి పాడుతా తీయగాలో పాడిన శివశంకరీ ఇంకా గుర్తుంది. చాలా బాగా పాడింది. అప్పుడు ఆ అమ్మాయి గెలుస్తుందా గెలవదా అని తెగ చూసేవాళ్ళం. :)

Wednesday, August 8, 2007

ఫెడీఈఈఈఈఈ

నాకెందుకో దేవుడు లేడు అనేవాళ్ళని ఫెడీమని ఒక్కటిచ్చుకోవాలనిపిస్తుంది. వాళ్ళు కన్న ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలనే సవ్యంగా పెంచటం చేతకాదు. కానీ ఇన్ని కోట్ల మందిని సృష్టించి పంచ భూతాల ద్వారా సహజమైన వనరులనిచ్చి ఏది ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో ఆలోచించుకునే బుధ్ధినిచ్చి ఎంత చేసినా ఆయన ఉనికినే ప్రశ్నిస్తున్నారంటే ..... హ్మ్మ్మ్. కొంతమంది ఉంటారు. దేవుడు ఉన్నాడంటే ఒప్పుకోరు మరి సృష్టి ఎలా నడుస్తోందయ్యా అంటే ఏదో బలీయమైన శక్తి ఉంది అంటారు. సరే. ఆ శక్తే దేవుడు అనుకోవచ్చు కదా అంటే. అబ్బెబ్బే!!! దేవుడు లేడు అంటారు. మరి ఆ బలీయమైనదేమిటయ్యా అంటే ఏదో శక్తి. సరే!!! శక్తి అంటే అమ్మవారే కదా, ఆ బలీయమైన శక్తి అమ్మవారు అనుకోవచ్చు కదా అంటే మళ్ళీ అబ్బెబ్బెబ్బే!!! మరి వాళ్ళకి దేవుడు అంటే విరక్తో దేవుడు అన్న పదం అంటే విరక్తో నాకు అర్థం కాదు. ఇదిగో ఇలాంటివాళ్లని చూస్తేనే ఫెడీమని ఒక్కటిచ్చుకో బుధ్ధి వేస్తుంది.

Tuesday, August 7, 2007

ఎవరయ్యుంటారు?

ఎవరు నేర్పించారు పూలకి పొద్దు పొడవక ముందే పూయాలని? రకరకాల రంగుల్లో మధ్య పుప్పొడి చెదరకుండా ఆ పుప్పొడి రంగు వేరుగా పూల రంగు వేరుగా, కొన్ని పూలు మరీ రంగులు రంగులుగా ఎవరు నేర్పించి ఉంటారు? ఇంట్లో ఉన్న బిస్కెట్ కలర్ మందారాన్ని చూస్తే నాకెప్పుడూ ఆశ్చర్యమే. మధ్యలో మరూన్ కలర్ ఎప్పుడూ దాని సరిహద్దు దాటి బైటికి రాలేదు. అలా ఎవరు నేర్పించారు? నేను నా టీం ఎంత కష్టపడి పని చేసినా క్యూ.ఏ. వాళ్ళు ఎప్పుడూ రెడీగా ఉంటారు బగ్స్ లిస్ట్ తో. మరి ఈ సహజంగా ప్రకృతి సిధ్ధంగా ఏర్పడినవాటిలో ఎందుకు మనం బగ్స్ , డిఫెక్ట్స్ కనిపెట్టలేకపోతున్నాము? నాస్తికవాదులారా కాస్త సమాధానం ఇస్తారా?