Monday, October 29, 2007

జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

జయ జయ రామ్ జయ రఘురామ్
జయ జయ రామ్ జయ రఘురామ్

జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే రఘుకులసోముడు ఆ రాముడే .....
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే రఘుకులసోముడు ఆ రాముడే
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే .....
జనకుని మాటల తలపై నిలిపి తన సుఖముల విడి వనితామణితో వనములకేగిన ధర్మావతారుడు
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

కరమున ధనువు శరములు దాలిచి .....
కరమున ధనువు .....
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కరమున ధనువు శరములు దాలిచి
ఇరువది చేతుల దొరనే గూలిచి సురలను గాచిన వీరాధివీరుడు

జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

ఆలుమగల అనురాగాలకు .....
ఆలుమగల అనురాగాలకు పోలిక సీతారాములె అనగా .....
పోలిక సీతారాములె అనగా వెలసిన ఆదర్శ ప్రేమావతారుడు

జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

నిరతము ధర్మము నెరపి నిలిపి
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
నిరతము ధర్మము నెరపి నిలిపి నరులకు సురలకు తరతరాలకు ఒరవడి అయిన వర యుగపురుషుడు

జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

ఇనకుల మణి సరితూగే తనయుడు, అన్నయు, ప్రభువు లేనే లేడని
ఇనకుల మణి సరితూగే తనయుడు, అన్నయు, ప్రభువు లేనే లేడని
జనులు భజించే పురుషోత్తముడు

జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే
రఘుకులసోముడు ఆ రాముడే
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

జయ జయ రామ్ జయ రఘురామ్
జయ జయ రామ్ జయ రఘురామ్
జయ జయ రామ్ జయ రఘురామ్
జయ జయ రామ్ జయ రఘురామ్

నిజంగా రాముడికి సరితూగే కొడుకు, అన్న, రాజు, భర్త ఎక్కడున్నారు? ఊహూ. అటువంటి పురుషోత్తముడు అన్ని యుగాలకి ఆయనొక్కడే.

2 comments:

Anonymous said...

Good Music & excellent Lyrics by Senior Samudraala.
good taste, mOraa!

Sankar

పద్మ said...

Thanks Sankoo :)