Saturday, May 29, 2010

చింతయేయుం?

భావయామి గోపాలబాలం నేను చాలా చిన్నప్పుడు విన్న కీర్తనల్లో ఒకటి. అందుకేనేమో నాకు బాగా నచ్చిన, ఇష్టమైన పాటల్లో ఇదొకటి. చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఎల్.పి ప్లేయర్ ఉండేది. అది ప్లే చెయ్యటం ఒక సరదా అప్పట్లో. బినాకా గీత్ మాలా వి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉండేవో. అందులో అమీన్ సయాని గొంతు గంభీరంగా అసలెంత బావుండేదో. అప్పట్లో నాకు తెలీకుండానే ఆయన గొంతుని తెగ ప్రేమించేశాను. :) ఇంకా పాండవ వనవాసం, నర్తనశాల ..... (అసలు ఈ సినిమాల్లో పద్యాలు, పాటలు ఇంకా నాకు గుర్తున్నాయంటే అది ఎల్.పి ల మహిమే. ఆరు నించి పదేళ్ళ వయసులో ఏదైనా మనసుకి హత్తుకుంటే ఇంక వాటిని కావాలన్నా మర్చిపోలేమేమో. :) ). ఎం.ఎస్.సుబ్బులక్ష్మి గారి వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం కూడా ఉండేది. అదే రికార్డ్‌లో రెండో వైపు స్వాతి తిరునాళ్ వారి కృతులుండేవి. భావయామి రఘురామం, శ్రీరంగపుర విహారా. ఈ రెండు కృతులు విని విని నోటికి వచ్చేసాయి కూడా. అందులో భావయామి రఘురామం రామాయణ రాగమాలిక. మొత్తం రామాయణం వస్తుంది సంస్కృతంలో. అద్భుతమైన కృతి. అలా భావయామి అంటే స్వాతి తిరునాళ్ కృతి తప్ప ఇంకోటి కాదు అని గాఠ్ఠిగా నమ్మే రోజులు. ఆ సమయంలోనే టివి లో ఒకసారి ఢిల్లి నించి వచ్చే ప్రోగ్రాంలో కూచిపూడి శాస్త్రీయనృత్యం వస్తుంటే అపురూపం కదా అని వి.సి.ఆర్‌లో రికార్డ్ చేశాం. అప్పట్లో వి.సి.ఆర్ మాకు ఒక్కళ్ళకే ఉండేది. అందరిళ్ళల్లోనూ వి.సి.పిలు ఉండేవి. నేను మా అన్నయ్య దర్జాగా అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ప్రోగ్రాంస్ రికార్డ్ చేసేవాళ్ళం. రామాయణం, మహాభారతంతో సహా. ఇప్పటికీ ఇండియాలో ఉండాలి ఆ కాసెట్స్. అలా రికార్డ్ చేసిన ప్రోగ్రాం ఒక శాస్త్రీయ నృత్యం. ఆ కళాకారిణి గుర్తులేదు కానీ ఆవిడ నృత్యం చేసిన పాట మటుకు బాగా గుర్తుంది. అదే అన్నమాచార్యుల కృతి భావయామి గోపాలబాలం. మొదటిసారి విన్నప్పుడు ఈవిడేంటి తప్పు పాడుతోంది భావయామి రఘురామం పాడాలి కదా అనుకుని మరి కాసేపు విని అబ్బే ఈవిడ తప్పే పాడుతోంది అని తీర్మానించేసుకుని ఎమ్మెస్ అంత ఆవిడే తప్పు పాడేస్తోంది నే కనిపెట్టేశాననుకుని గొప్పగా ఫీల్ అయిపోయి మా ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పి అవి రెండు వేరు వేరు పాటలమ్మా అని చెప్పినా నమ్మక ఏవీ కాదు రెండూ ఒకటే అని తీర్మానించేసుకున్న రోజులు. తర్వాత్తరువాత విషయం అర్థమై భావయామి రెండు పాటల్నీ నేర్చుకున్నాను. :) ఒకటి రాముడి గురించైతే రెండోది కృష్ణుడి గురించి. రెండూ ఆయన పాటలే. రెండూ ఆయనని మనసులో నింపుకుని సేవిస్తే ఇంక ఆ మనసులో ఎటువంటి చింతలకీ తావు లేదని చెప్పే జీవిత సారాంశాలే.

Friday, May 28, 2010

భావయామి గోపాలబాలం .....

భావయామి గోపాలబాలం మనస్సేవితం తత్పదం చింతయేయుం సదా .....
భావయామి గోపాలబాలం మనస్సేవితం తత్పదం చింతయేయుం సదా .....

కటి ఘటిత మేఖలా ఖచితమణి ఖండికా .....
కటి ఘటిత మేఖలా ఖచితమణి ఖండికా పటల నిన
దేన విభ్రాజమానం
కుటిల పద ఘటిత సంకుల శింజితే నతం .....
కుటిల పద ఘటిత సంకుల శింజితే నతం చతుర నటనా సముజ్వల విలాసం .....

భావయామి గోపాలబాలం మనస్సేవితం తత్పదం చింతయేయుం సదా .....

నిరత కరకలిత నవనీతం .....
నిరత కరకలిత నవనీతం బ్రహ్మాది సుర నికర భావనా శోభిత పదం .....
తిరువేంకటాచలస్థితం .....
తిరువేంకటాచలస్థితం అనుపమం హరిం .....
తిరువేంకటాచలస్థితం అనుపమం హరిం పరమ పురుషం గోపాలబాలం .....

భావయామి గోపాలబాలం మనస్సేవితం తత్పదం చింతయేయుం సదా .....

అన్నమాచార్యుల వారి కృతి
రాగం : యమునాకళ్యాణి

ఇక్కడ వినండి

Sunday, May 16, 2010

భక్తి ... ప్రేమ ... నింద ...

విక్రం హజ్రా పాడిన అచ్యుతం కేశవం నాకు బాగా నచ్చిన భజన. చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న అచ్యుతం కేశవం పాట వెతుకుతుంటే భజన దొరికింది. వినగానే ఒక రకమైన అలౌకిక భావన కలిగింది. భగవంతుడు మనం పిలిస్తే పలకడు అనుకుంటాం కానీ మీరాలాగా పిలుస్తున్నామా? యశోదమ్మలాగా జోల పాడుతున్నామా? రుచికరమైన పళ్ళే తినాలి అని తను రుచి చూసి తియ్యటిపళ్ళని స్వామికి అర్పించిన భక్త శబరి భక్తి మనకుందా? భగవంతుడి చేత నాట్యం చేయించిన గోపికలకున్న ప్రేమ మనకుందా? అవి లేనప్పుడు దేవుడు పలకట్లేదని నిందించగలిగే అర్హత మనకుందా? ఏమో. :)

విక్రం హజ్రా భజన పాడిన తీరు నాకు బాగా నచ్చింది. మా యశోదా కే జైసే సులాతే నహీ అన్నప్పుడు మెల్లగా మృదువుగాపాడటం; నిజంగా స్వామివారిని నిద్రపుచ్చుతూ జోల పాడుతున్నట్టు వెంటనే అచ్యుతం కేశవం అందుకున్నప్పుడు గొంతులో నవ్వుచాలా బావుంటుంది.

అచ్యుతం కేశవం కృష్ణదామోదరం .....

అచ్యుతం కేశవం కృష్ణదామోదరం
రామనారాయణం జానకీవల్లభం .....

కౌన్ కెహతే హై భగవాన్ ఆతే నహీ
తుమ్ మీరా కే జైసే బులాతే నహీ .....

అచ్యుతం కేశవం కృష్ణదామోదరం
రామనారాయణం జానకీవల్లభం .....

కౌన్ కెహతే హై భగవాన్ ఖాతే నహీ
బైర్ శబరీ కే జైసే ఖిలాతే నహీ .....

అచ్యుతం కేశవం కృష్ణదామోదరం
రామనారాయణం జానకీవల్లభం .....

కౌన్ కెహతే హై భగవాన్ సోతే నహీ
మా యశోదా కె జైసే సులాతే నహీ .....
మా యశోదా కె జైసే సులాతే నహీ .....

అచ్యుతం కేశవం కృష్ణదామోదరం
రామనారాయణం జానకీవల్లభం .....

కౌన్ కెహతే హై భగవాన్ నాచ్తే నహీ
గోపియోంకీ తరహ్ తుమ్ నచాతే నహీ .....

అచ్యుతం కేశవం కృష్ణదామోదరం
రామనారాయణం జానకీవల్లభం .....
అచ్యుతం కేశవం కృష్ణదామోదరం
రామనారాయణం జానకీవల్లభం .....
రామనారాయణం జానకీవల్లభం .....
రామనారాయణం జానకీవల్లభం.

గానం : విక్రం హజ్రా.

ఇక్కడ వినండి.

ఇక్కడ కూడ వినచ్చు.